Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Buizerd - Buteo buteo

Onvolwassen Buizerd in Vlietland, 9-8-2015 (Foto ? Gerard Steehouwer)

De Buizerd is net als de Sperwer het hele jaar op de Vogelplas Starrevaart aan te treffen. 's Winters verblijven van oktober tot in april 2 tot 5 ex. in het gebied zelf. 's Ochtends en 's avonds zijn vaak overvliegende Buizerds te zien. Het betreft dan slaaptrek tussen de slaapplaats in landgoed de Horsten en het foerageergebied in de polders ten oosten van de Vogelplas.

In 1991 heeft een Buizerd in het gebied overzomerd. Vanaf 1991 verblijft regelmatig 's zomers een paar Buizerds in het gebied. In de jaren 1993 t/m 2000 verbleven buizerds steeds de hele zomer, met uitzondering van 1996. De vogels worden ook baltsend gezien, waarbij ze regelmatig ruzie hebben met de in het gebied broedende Sperwers. Alhoewel deze waarnemingen voldoen aan de SOVON-criteria voor een broedgeval, is alleen in 1993 daadwerkelijk een bewoond nest gevonden. Dit was vroeg in het voorjaar; later bleek het nest te zijn verlaten. In latere jaren is geen nest meer gevonden. Mogelijk dat de Buizerds niet in het gebied zelf, maar in omliggende bosschages broeden.

grotere aantallen
18-11-19897 ex.
3-12-19986 ex.
16-10-19997 ex.

Onvolwassen Buizerd in Leidschendammerhout, 8-1-2006 (Foto ? Sytze Jongma)

Buizerd boven Leidschendammerhout, 28-4-2007 (Foto ? Sytze Jongma)

Juveniele Buizerd langs de wandelroute, 13-10-2002

Buizerd, 12-1-2002 (Foto ? Roland Groenen)


Laatste revisie: januari 2002