Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Nijlgans - Alopochen aegyptiacus

Paar Nijlganzen bij nestplaats, 25-5-2003

De Nijlgans is een exoot die al langere tijd langzaam in aantal toeneemt in Nederland. De soort is algemener op de Vogelplas Starrevaart dan destijds in de Meeslouwerpolder. De Nijlgans prefereert als broedgebied parkachtige landschappen en gebieden met wilgenmoerassen.

Vanaf 1992 broedt de soort met jaarlijks 1 ࠲ paar in de Meeslouwerpolder. Vanaf 1993 broedt de soort ook in toenemende aantallen in de Vogelplas Starrevaart. In de eerste jaren ging het om enkele broedparen, de laatste jaren is de soort toegenomen tot 13 broedpaar.

De Nijlgans wordt het hele jaar gezien. In de nazomer, vooral september, zijn de aantallen het grootst. De soort gebruikt het gebied dan als slaapplaats. In 1997 groeide deze slaapplaats tot 300 vogels.

grotere aantallen
20-9-1997300 ex.16-9-2000342 ex.
19-9-1999353 ex.16-9-2001337 ex.
25-9-1999410 ex.13-10-2001340 ex.

Broedende Nijlgans, 12-4-2002 (Foto ? Roland Groenen)

Nijlgans in de vlucht, 25-9-2005 (Foto ? Mike Melis)

Op 16 en 18-5-2005 verbleef een afwijkende nijlgans, met bleke hals, zonder donkere vlek op de kop en met een geheel oranjeroze snavel met donkere punt. Dit is vermoedelijk een kruising tussen een Nijlgans en een grauwe gans. Op 18-5-2005 was de vogel gepaard met een Nijlgans.

Kruising Nijlgans x anser spec., 18-5-2005


Laatste revisie: oktober 2001