Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Kemphaan - Philomachus pugnax

Overwinterende Kemphanen, 31-12-2014 (Foto ? Ren? de Kleijn)

Man Kemphaan in Leidschendammerhout, 20-6-2006 (Foto ? Sytze Jongma)

De Kemphaan komt op de Vogelplas Starrevaart vooral tijdens de voorjaartrek voor, van februari tot in mei. Dit komt overeen met het beeld dat de Meeslouwerpolder indertijd te zien gaf, zij het dat de aantallen wat kleiner zijn. De vogels verblijven meestal in vrij grote groepen in de graslanden bij de Kniplaan. Soms worden groepen vogels trekkend gezien, zoals 24-2-1991: 22 ex. ZW, 7-3-1991: 31 ex. N, 21-4-1991: 45 ex. N. en 10-3-1995: 21 NW.

Vrouw Kemphaan met kleurringen, 20-7-2002

In gering aantal wordt de Kemphaan ook 's zomers waargenomen. Tijdens de najaarstrek, juli tot in september, nemen de aantallen weer toe. In juli 1995 groeide het aantal Kemphanen tot 80 ex. op 30-7-1995. In de andere jaren lagen de nazomer-aantallen veel lager.

Kemphanen tussen de kieviten, 25-11-2001 (Foto ? Roland Groenen)

E? vrouw werd in 1988 de gehele zomer gezien, hetgeen wijst op een mogelijk broedgeval. Overwinteren is niet vastgesteld.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Eerste24-318-311-324-229-34-423-417-425-214-214-2
Laatste16-918-920-1021-721-919-924-924-923-106-116-11
Broedgevallen1----------

grotere aantallen
24-4-198839 ex.30-7-199580 ex.
21-4-199149 ex.21-7-199650 ex.
20-7-199577 ex.11-8-199639 ex.