Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Winterkoning - Troglodytes troglodytes

Winterkoning in Vlietland, 19-1-2013

De Winterkoning is een algemene broedvogel in de bosaanplant rond de Vogelplas Starrevaart en de tuinen langs de Vliet. Het aantal broedparen varieert van 2 in 1988 tot 9 ࠱8 in de jaren daarna. In de grafiek is de invloed van de strengere winters (1986/87, 1987/88, 1995/96 en 1996/97), goed te zien.

In het jaarvoorkomen valt vooral het broedseizoen op, als de soort nauwkeuriger geteld wordt.

Winterkoning met nestmateriaal, 20-5-2002 (Foto ? Rob Olivier)

Zingende Winterkoning in Leidschendammerhout, 22-5-2005

Winterkoning in Leidschendammerhout, 5-5-2005 (Foto ? Sytze Jongma)