Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Bezwaar bestemmingsplan "Vlietland en Leidschendammerhout"

Leiden, 5 februari 2002


Het commentaar van de Vogelwerkgroep Vlietland en Werkgroep Milieubeheer Leiden op het ontwerp bestemmingsplan 'Vlietland en Leidschendammerhout' van gemeente Leidschendam-Voorburg

De Vogelwerkgroep Vlietland en de Werkgroep Milieubeheer Leiden hebben de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg een brief geschreven met hun commentaar op het ontwerp-bestemmingsplan 'Vlietland en Leidschendammerhout'. Dat plan lag tot eind vorige maand voor iedereen ter inzage. Beide werkgroepen richten zich in hun brief vooral op de bestemmingen die de Vogelplas Starrevaart in het plan heeft gekregen.

De werkgroepen vinden het erg 'gekunsteld', dat twee sterk samenhangende onderdelen van ?n natuurgebied in het plan verschillende bestemmingen en verschillende voorschriften hebben gekregen. Volgens beide werkgroepen levert dat grote risico's voor de natuur op. Zo heeft het open water van de Vogelplas de bestemming 'Water' gekregen. Dat moet volgens de werkgroepen de bestemming 'Water, natuurgebied' worden. Eventueel gebruik van dat open water zou de natuur in ieder geval niet mogen aantasten.

De werkgroepen vinden dat het rietland om de Vogelplas in het plan terecht de bestemming 'Natuurdoeleinden' heeft gekregen. Zij vragen zich echter wel af waarom het plan in het rietland dan de aanleg van onder meer fiets-, wandel- en ruiterpaden en allerlei leidingen mogelijk maakt. De werkgroepen vinden het onaanvaardbaar dat er volgens het plan (in een natuurgebied!) geen natuurbeschermingsdeskundige hoeft te worden ingeschakeld als de natuurwaarden van het rietland dreigen te worden aangetast, terwijl het hier nota bene om een natuurgebied van nationale en internationale betekenis gaat. Volgens de werkgroepen zou de gemeente de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart moeten inschakelen als de natuur van de Vogelplas dreigt te worden aangetast.

Beide werkgroepen hopen dat de gemeenteraad aan hun bezwaren tegemoet zal komen.


W.J. ter Keurs