Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Bijzondere vogels van dichtbij waarnemen

Schiedam, 23 november 2001


De Vogelplas Starrevaart heeft er een vogeleiland bij. Deze is vlakbij de vogelkijkhut "de Vogelknip" aangelegd. Hierdoor is het mogelijk om het hele jaar door bijzondere vogels met het blote oog of met een eenvoudige verrekijker van dichtbij te observeren.

De Vogelplas Starrevaart heeft een grote slikplaat waar veel trekvogels op afkomen om te rusten en te foerageren. Deze slikplaat valt in de nazomer en herfst droog en biedt dan vooral voor vogelliefhebbers met een sterke verrekijker of telescoop de mogelijkheid om een zeer grote verscheidenheid aan vogels te observeren. Momenteel gaat het vooral om goudplevieren en kieviten. 's Avonds komen honderden wulpen slapen. In de winter en het voorjaar staat deze grote slikplaat onder water.

Het nieuwe schelpeneiland dat nu is aangelegd ligt hoger en staat het hele jaar droog. Daardoor is het in tegenstelling tot de slikplaat ook in het voorjaar aantrekkelijk voor allerlei trekvogels. Bovendien biedt het een goede mogelijkheid tot nestelen voor soorten als kokmeeuw, visdief, kluut en kleine plevier. Het schelpeneiland is vlakbij de vogelkijkhut aangelegd, zodat ook mensen zonder specialistische kijkers van het vogelleven kunnen genieten.

De kwaliteitsaanleg is mogelijk gemaakt dankzij een "groene subsidie" van de provincie Zuid-Holland en een subsidie van de gemeente Leidschendam

Natuurwandelroute

De Natuurwandelroute rond de plas is het hele jaar toegankelijk. Langs de wandelroute staan kleine informatiepanelen die enkele bijzondere natuurwaarden uitlichten. De wandelroute is vanaf de Oostvlietweg bij het informatiepaneel bereikbaar door het openen van een klaphek. Ook vanaf de dijkverhoging bij de vogelobservatiehut kan via een hek toegang tot de wandelroute worden verkregen. Het hek is alleen geplaatst om de schapen die hier in de zomer grazen in hun begrazingsgebied te houden.

Vogelplas Starrevaart ligt aan de Oostvlietweg en de Kniplaan ten noordoosten van Leidschendam.


Inlichtingen: GZH, Gerben Houtkamp, beheerscommissie Vogelplas Starrevaart (010-2981010)