Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Ekster - Pica pica

Ekster langs de Kniplaan, 14-6-2004

De Ekster is een broedvogel die rond de Vogelplas Starrevaart vooral aan te treffen is in de hoge populieren bij de boerderijen. De laatste jaren zijn ook de populieren in de bosaanplant van SBB hoog genoeg om aantrekkelijk te zijn als nestboom.

Enige jaren was er een slaapplaats langs de toegangsweg tot het SBB-terrein. De aantallen liepen tussen oktober en maart op tot zo'n 20 ex.. Af en toe worden waarnemingen gedaan die op trek lijken te wijzen, zoals 20-10-1990: 9 NO en 8-9-1997: 8 O.

grotere aantallen
29-1-198919 ex.29-1-199420 ex..
8-3-198917 ex.22-9-199620 ex.
20-10-199014 ex.21-3-199720 ex.
30-12-199015 ex.

Ekster, 7-10-2004 (Foto ? Mike Melis)