Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Rosse Franjepoot - Phalaropus fulicaria

Eerste winter Rosse Franjepoot, 8-11-2010 (Foto ? Simon Post)

De Rosse Franjepoot is zesmaal gezien op de Vogelplas Starrevaart, met in totaal 8 vogels. De eerste waarneming was pas in 2002. Daarna wordt de soort bijna jaarlijks gezien. De Rosse Franjepoot is sterk aan zout water gebonden en brengt de winter door op de open oceaan. Waarnemingen in het binnenland zijn schaars, en volgen meestal op een periode met harde westelijke wind. Op de Starrevaart wordt de soort bij uiteenlopende weersomstandigheden gezien.

Op 17-10-2002 verscheen de Rosse Franjepoot voor het eerst op de Vogelplas. Dit was tevens de eerste waarneming sinds de start van de tellingen in 1970. Het betrof een juveniele vogel ruiend naar eerste winterkleed die tijdens harde NW-wind 's middags vlak voor de kijkhut verbleef. De vogel bleef tot in de avond, maar werd de volgende dag niet teruggevonden.

Op 12-11-2003 werd wederom een Rosse Franjepoot ontdekt. De vogel verscheen opmerkelijk genoeg in een periode met rustig weer en bleef vervolgens uitzonderlijk lang. De laatste waarneming was op 23-11-2003. Deze vogel was in winterkleed. Aan de donkere tertials was te zien dat ook dit een eerste winter vogel betrof. De vogel verbleef uitsluitend op open water, en was steeds heel actief aan het foerageren, meestal tussen de slobeenden aan de rand van de slikplaat.

De derde waarneming was op 26-9-2004, na een week met harde west tot noordwestelijke wind en tijdens een influx van Rosse Franjepoten langs de hele kust. Het betrof een adult en een juveniel die eind van de middag kort in de buurt van de kijkhut verbleven.

De vierde waarneming was op 26-10-2005, na enkele dagen met veel regen en harde zuidwestenwind. Dit betrof een juveniel die de hele ochtend tussen slikplaat en de Kniplaan foerageerde, en rond het middaguur over de Kniplaan wegvloog.

Op 12-11-2007 werd weer een eerste winter vogel gezien, na een periode met noordwesterstorm die meer zeevogels naar het gebied bracht. De vogel foerageerde steeds aan de noordkant van de slikplaat, aan de rand van groepen Slobeenden of Kokmeeuwen. De vogel werd soms lastig gevallen door Kokmeeuwen, die door het drukke foerageren van de Rosse Franjepoot mogelijk vermoeden dat daar veel voedsel zit. De vogel is tot en met 19-11-2007 gezien.

Op 6-11-2010 verschenen twee vogels, ruiend van juveniel naar 1e winterkeed. Af en toe kwamen ze erg dicht onder de kijkhut. Op 14-11-2010 waren de vogels nog aanwezig.

Juveniele Rosse Franjepoot voor de vogelkijkhut,
17-10-2002 (Video still ? Ren? de Kleijn)

Eerste winter Rosse Franjepoot, 15-11-2003, (Video stills ? Teus Luijendijk)

Juveniele Rosse Franjepoot, 26-9-2004 (Foto ? Henri Hofer)

Juveniele Rosse Franjepoot, 26-10-2005


Laatste revisie: november 2010