Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Heilige Ibis - Threskiornis aethiopicus

Heilige Ibis, 9-9-2003

In 1997 is de Heilige Ibis driemaal gezien: 19-4-1997: 1 ex,. 26 en 27-7-1997: 1 ex. en 4-12-1999: 1 ex.. In 1999 was er ?n waarneming: 4-12-1999: 1 ex. Vanaf 2000 blijkt de Heilige Ibis een regelmatige gast, die bijna iedere maand wordt gezien. De groepsgrootte neemt ook toe.

Gezien de normale verspreiding van de vogel, voornamelijk Irak, betreft het geen wilde vogels. Momenteel zijn er snel groeiende kolonies in Europa, met name in Frankrijk, met van oorsprong tamme vogels. Bij Avifauna in Alphen a/d Rijn is een groep vrijvliegende Heilige Ibissen aanwezig die in het park broeden. In 2001 zou het om zo'n 16 paar gaan. De jongen worden daarbij overigens lang niet altijd geringd. Uit een telefonische mededeling van medewerkers van Avifauna: "Hoewel het de bedoeling is de vogels te ringen met metalen vaste voetring (geen kleuringen) lukt dit niet ieder jaar en vliegen de jongen soms al weg voordat ze ze hebben kunnen ringen" (Michiel Klemann op EBNNL, zie ook Michiels overzicht).

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00
Maximum---------1-17
Waarnemingen---------3-148
Totaal aantal---------3-1105

Heilige Ibis, 9-9-2003

Heilige Ibissen op het schelpeneiland, 4-9-2004

Heilige Ibis vertrekkend van slaapplaats, 29-10-2004 (Foto ? Mike Melis)

Overvliegende Heilige Ibis, 21-9-2009 (Foto ? Ben Kamps)


Laatste revisie: september 2001