Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Rietgors - Emberiza schoeniclus

Zingende Rietgors, 6-6-2004 (Foto ? Mike Melis)

De Rietgors is een broedvogel die met het de uitbreiding van het oppervlak aan riet snel in aantal toeneemt. Ging het in de eerste jaren om enkele broedvogels, in 1994 waren het al 19 paar. De stagnatie in de jaren hangt samen met de oppervlak aan geschikt broedterrein. Dit nam af toen in 1995 met de voltooiing van de Vogelplas Starrevaart enkele rietveldjes zijn afgegraven. Later is een rietperceel gemaaid.

De soort wordt bijna het hele jaar gezien, en ontbreekt eigenlijk alleen in januari. Echte voorjaarstrek wordt niet waargenomen, vanaf maart stijgen de aanwezige aantallen langzaam. Najaarstrek wordt waargenomen van eind september tot eind oktober. Tot in december worden nog vogels gezien.

Zingende man Rietgors, 2-3-2003

Man Rietgors, 20-5-2004

grotere aantallen
14-10-199024 ex.
1-9-199330 ex.
19-9-199324 ex.