Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta

Kleine Zilverreiger, 12-12-2004

De Kleine Zilverreiger is in de Meeslouwerpolder in de periode 1970-1981 driemaal waargenomen, steeds in juni. De laatste jaren neemt de soort in Nederland snel in aantal toe.

Op de Vogelplas Starrevaart is de soort van 1987 tot en met 2001 in zes jaar waargenomen. E? vogel was aanwezig op 1 en 5-6-1988. De vogel sliep waarschijnlijk in de Meeslouwerpolder en kwam naar de Vogelplas Starrevaart om te foerageren. Op 16-8-1994 werd 1 ex. gezien. In 1996 was de soort het vaakst te zien, met waarnemingen tussen 21-5-1996 en 1-9-1996. Tussen 7-7-1996 en 18-8-1996 betrof het 2 vogels en op 3 en 4-8-1996 zelfs 3 vogels. Op 1-8-1999 verbleef 1 ex, op 13-8-2000: 1 ex. en 14-8-2000: 2 ex.. In 2001 is de Kleine Zilverreiger weer vaker gezien, zowel in de gebruikelijke periode, april en augustus, als driemaal in de winter: 13-4-2001: 1 OV 27-8-2001: 1 ex. 3-11-2001: 1 ex. 26-11-2001: 2 ex. en 23-12-2001: 1 ex. In 2001 verscheen op 24-7-2001 1 ex..

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00'01
Maximum1-----1-3--122
Waarnemingen2-----1-26--125
Totaal aantal2-----1-21--136

Kleine Zilverreiger, 28-9-2003

Kleine Zilverreiger, 3-8-1996 (Foto ? Bert Zaalberg)


Laatste revisie: juli 2002