Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Lepelaar - Platalea leucorodia

Lepelaar met juveniel, 23-6-2006 (Foto © Sytze Jongma)

De Lepelaar is verrassend algemeen op de Vogelplas Starrevaart. De soort is het hele zomerhalfjaar aanwezig, van februari tot november. De voorjaarstrek, in februari en vooral maart, was in de eerste jaren nooit erg opvallend. Het maximum aantal betreft 8 ex. op 3-3-1991 en 10-3-1991. Dit is veranderd met de voltooiing van de Vogelplas in 1995. De soort is in het voorjaar veel talrijker geworden. Op 14-4-1996 zijn zelfs 35 ex. gezien. In dat jaar zijn ook 2 paar in de weer met nestmateriaal gezien. Dit heeft overigens niet tot nestbouw geleid. Verder overzomert de soort sinds 1996 met zo'n 10 ex.. De vogels foerageren in de polders in de omgeving en komen op de Vogelplas slapen.

In de nazomer, vooral in juli, lopen de aantallen hoog op. Er worden dan veel juveniele vogels gezien, soms ook families met nog bedelende jongen. De 1%-norm, die voor de Lepelaar 30 bedraagt, wordt in deze periode regelmatig overschreden, in 1998 en 1999 zelfs met een factor 3.

De Lepelaar is op de Vogelplas Starrevaart veel talrijker dan indertijd in de Meeslouwerpolder. Daar werden de grootste aantallen in augustus en september gezien, met een maximum van 16 ex. op 28-8-1975. Dit was net onder de toen geldende 1%-norm, die 20 ex. bedroeg. Zoals de grafiek laat zien nemen de juli-maxima nog steeds toe. Dit hangt wellicht samen met de recente toename van de Lepelaar in Nederland, van 571 paar in 1992 naar 722 paar in 1994 [6] en 1126 paar in 1997.

Er is één winterwaarneming: 1 juveniel op 1-1-1994. De vogel cirkelde enkele malen over de Vogelplas, en vloog toen in zuidelijke richting door. Dezelfde winter werd ook een Lepelaar bij Delfgauw gezien [8].

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99Totaal
Eerste22-326-320-43-31-37-34-324-329-214-220-210-210-2
Laatste25-94-822-918-821-912-925-910-923-104-109-117-119-11

grotere aantallen
11-7-199125 ex.14-4-199635 ex.
28-7-199328 ex.24-7-199891 ex.
10-7-199432 ex.7-8-199992 ex.
15-7-1995 t/m 1-8-199530 ex.

Lepelaars, 3-3-2002

Lepelaars, 22-6-2003

Foeragerende lepelaars, 17-3-2004

Langsvliegende lepelaar, 21-9-2005 (Foto © Mike Melis)

Lepelaar aan de westzijde van de Vogelplas Starrevaart, 4-6-2006

Juveniele Lepelaars in de vlucht, 20-9-2006 (Foto © Renée de Kleijn)

Lepelaars, 8-3-2010 (Foto © Sytze Jongma)


Laatste revisie: maart 2000