Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Kievit - Vanellus vanellus

Kievit in de vlucht, 4-7-2006 (Foto ? Ren? de Kleijn)

De Kievit was voor de voltooiing van de Vogelplas Starrevaart een van de meest talrijke broedvogels in de graslanden tussen de Kniplaan en de gedeeltelijk aangelegde Vogelplas Starrevaart. Het aantal broedparen bedroeg zo'n 58 paar in 1988, teruglopend tot 44 paar in 1994. Deze teruggang was het gevolg van het afgraven van de bovengrond van drie percelen grasland die in eigendom van het Rijk waren gekomen ten behoeve van aanleg van de Vogelplas Starrevaart. Hiermee nam het oppervlakte aan geschikt broedterrein voor de Kievit af.

Na de voltooiing van de Vogelplas was het oppervlak aan geschikt broedterrein nog veel verder afgenomen. De soort nam af van 31 paar in 1995 tot 17 paar in 1997. Dat de vogels nog niet meteen uit het gebied zijn verdwenen zal met plaatstrouw te maken hebben. De broedvogels van de voormalige graslanden keren terug naar dezelfde plek, ook al is de geschiktheid daarvan sterk afgenomen. De kievit bezet eerst nog allerlei kleine hoekjes grasland en broedt ook nog op de ringdijk. Met het langzaam aan verdwijnen van de oude broedvogels zijn deze plekken uiteindelijk verlaten. De stand is nog verder gedaald, tot de vogels die in het weideperceel tussen de bosaanplant en de Vliet broedden. Deze percelen vormen de zuidelijke grens van het telgebied, zie ook de broedvogeltellingen in rapporten.

Na het broedseizoen kunnen grote groepen vogels verblijven, zowel op het grasland als op de slikkige randen van de Vogelplas. De aantallen blijven hoog tot aan het begin van de winter. Bij vorst verlaat de soort het gebied. De najaarsaantallen zijn vergelijkbaar met die van de Meeslouwerpolder voor 1985.

grotere aantallen
3-11-19931500 ex.1-1-20004500 ex.
23-9-19943000 ex.2-12-20003000 ex.
23-10-19993500 ex.7-12-20014100 ex.
4-12-19994000 ex.

Kievit in winterkleed op schelpeneiland, samen met enkele Watersnippen, 16-11-2002 (Foto ? Roland Groenen)

Kievit in zomerkleed, 25-4-2004

Man Kievit ruiend naar zomerkleed, 30-4-2004


Laatste revisie: juli 2002