Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


IJsvogel - Alcedo atthis

IJsvogel in het plasje achter de parkeerplaats, 5-10-2005 (Foto ? Sytze Jongma)

De IJsvogel werd bijna jaarlijks in de Meeslouwerpolder gezien. Op de Vogelplas Starrevaart was de soort echter vrij zeldzaam. Pas in het najaar van 1994 was een vogel vanaf 9-10-1994 regelmatig aanwezig. In de jaren erna werd de soort vaker gezien in het najaar, maar vanaf 1997 ontbrak de soort weer vrijwel.

Vanaf 2000 wordt de soort steeds vaker gezien, en gaat het af en toe ook om 2 vogels tegelijk. De soort nam toen landelijk ook toe, als gevolg van enkele vrij zachte winters. In 2003 waren er aanwijzingen voor een broedgeval, toen de soort ook in het broedseizoen in de Meeslouwerplas werd gezien, in het moerassige bos langs de Kniplaan. In 2004 is vervolgens met zekerheid gebroed in het plasje achter de parkeerplaats langs de Kniplaan. Hier zijn ook jongen uitgevlogen. Tegelijkertijd kwamen ook vogels van een ander broedpaar in het gebied foerageren. De vermoedelijke nestplaats van dat tweede paar is ergens in de strook tussen de Vliet en Voorschoten. In 2005 waren er geen aanwijzingen voor broeden.

IJsvogel in het plasje achter de parkeerplaats, 31-8-2005 (Foto ? Marcel van der Tol)

IJsvogel in het plasje achter de parkeerplaats, 7-9-2005

Vrouw IJsvogel in het plasje achter de parkeerplaats, 3-9-2006 (Foto ? Sytze Jongma)

Vrouw IJsvogel, 22-7-2007 (Foto ? Roland Groenen)


Laatste revisie: september 2005