Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Roodborsttapuit - Saxicola torquata

Roodborsttapuit volgt Schotse Hooglander in de sneeuw, 2-1-2004

De Roodborsttapuit wordt vooral in het najaar gezien, tussen half september en begin december. Het betreft meestal solitaire vogels. Uitzondering hierop is de winter van 2003/2004. Op 18-12-2003 waren in Vlietland 2 paar aanwezig, en van 19-12-2003 t/m 13-1-2004 1 paar. Ze verbleven op het veldje aan de oostkant van Vlietland waar indertijd Schotse Hooglanders aanwezig waren en dat toen ruig begroeid was.

In het voorjaar is de Roodborsttapuit schaarser, met drie waarnemingen in februari en april.

Op 7-12-1991 verbleef een vogel van de Engelse ondersoort S. t. hibernans in het rietveld aan de westzijde. Vanaf 26-11-2005 verbleef in Leidschendammerhout een mannetje van dezelfde ondersoort, in de ruigte ten zuiden van een recent gegraven poel. Deze vogel was op 9-1-2006 nog aanwezig.

alle waarnemingen
24-2-19901 ex.
7-12-19911 ex.
27-9-19981 ex.
14-10-20001 ex.
9-10-20011 ex.
20-11-20011 ex.
24-11-20011 ex.
5-2-20011 ex.
1-4-20011 ex.
16-9-20011 ex.
19-9-20021 ex.
15-4-20031 ex.
25-9-20031 ex.
18-12-20032 paar
19-12-20031 paar
21-12-2003 t/m 13-1-20041 paar

Juveniele Roodborsttapuit in Leidschendammerhout, 18-9-2004

Roodborsttapuit ssp. hibernans, 26-11-2005

Staartloze man Roodborsttapuit op een informatiebordje, 6-11-2006 (Foto ? Adri de Groot)


Laatste revisie: januari 2004