Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Graspieper - Anthus pratensis

Graspieper, 13-2-2006 (Foto ? Adri de Groot)

De Graspieper is een jaargast. In de grafiek vallen twee pieken in het voorkomen van de soort op de Vogelplas op: de voorjaarstrek in de tweede helft van april, en de najaarstrek in september en oktober. Tijdens de trektijd worden ook veel Graspiepers verblijvend gezien. In de winter zwerft de soort in groepen over het terrein, waarbij in de vroege jaren vooral het SBB-terrein met jonge aanplant in trek was.

De soort broedt in afnemende aantal in het gebied, vooral in de graslanden en in de ruigtes die ontstaan door het afgraven van grond. Na de voltooiing van de Vogelplas heeft de soort niet meer in het gebied gebroed.

grotere aantallen
15-10-198969 ex.29-9-199172 ex.
23-9-199095 ex.30-9-1993140 ex.
14-10-199083 ex.

Graspieper, 19-11-2005

Graspieper, 29-1-2006 (Foto ? Sytze Jongma)