Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Waterral - Rallus aquaticus

Waterral, 15-8-2008 (Foto ? Simon Post)

De Waterral is een soort die van het begin af aan op de Vogelplas Starrevaart is waargenomen. De soort is niet algemeen; jaarlijks is er een klein aantal waarnemingen, van steeds slechts ?n of twee exemplaren. In oktober en november trekt de soort door, en worden maximaal 4 ex. tegelijk waargenomen. De meeste waarnemingen zijn in de periode september tot in december. Bij vorst verdwijnt de soort uit het gebied.

Territoria van de Waterral in 1989 , 1992 en 1994

In de Meeslouwerpolder was de soort sinds 1973 een jaarlijkse broedvogel. In de Vogelplas Starrevaart is dat pas het geval sinds de aanleg van de Vogelplas in 1995 is voltooid. Daarvoor was de Waterral een onregelmatige broedvogel. Net als in de Meeslouwerpolder prefereert de soort onder water staand overjarig riet. Zie bovenstaand kaartje voor de lokatie van de territoria in de eerste fase van de aanleg.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97
Maximum1211223332
Waarnemingen2105310411161414
Totaal aantal2115312514291617
Broedgevallen-1--1-1123

Waterral, 5-3-2005 (Foto ? Sytze Jongma)

Waterral, 26-9-2003

Juveniele Waterral, 15-8-2004

Waterral, 24-9-2005 (Foto ? Sytze Jongma)