Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Putter - Carduelis carduelis

Putter bij de Kniplaan, 8-8-2008 (Foto ? Sytze Jongma)

De Putter is een jaarlijkse broedvogel rond de Vogelplas. De soort is vooral te vinden in de boomgaardjes bij de boerderijen langs de Vliet. Er broedden in 1988 3 paren, 2 in de bosaanplant en 1 in erfbeplanting langs de Vliet.

In de nazomer, als de akkerdistels in vrucht staan, komen grote aantallen Putters op de Vogelplas af. Vooral in de eerste jaren was dit het geval, toen de akkerdistel vrij algemeen voorkwam. De meeste distels waren te vinden op de ringdijk rond de plas en vooral in de bosaanplant van SBB. In latere jaren neemt het aantal distels in het SBB-terrein af, en worden de distel op de ringdijk gemaaid tijdens de bloei. Het aantal Putters is in de latere jaren dan ook beduidend kleiner.

Na oktober nemen de aantallen af, en blijft de soort tot en met maart vrij schaars.

grotere aantallen
18-9-198940 ex.16-9-1990100 ex.
31-8-199050 ex.23-9-199050 ex.
9-9-199060 ex.21-9-199140 ex.

Putter bij de Kniplaan, 21-3-2006 (Foto ? Sytze Jongma)

Putter in fluitekruid, 20-4-2005 (Foto ? Mike Melis)

Putter in Leidschendammerhout, 5-10-2005

Putter in Leidschendammerhout, 18-12-2005 (Foto ? Sytze Jongma)