Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Zwarte Ruiter - Tringa erythropus

Zwarte Ruiter in zomerkleed, Leidschendammerhout, 24-4-2006

De Zwarte Ruiter is een jaargast op de Vogelplas Starrevaart. De soort is vooral in september en oktober in grote aantallen aanwezig, met een maximum van 90 ex. op 6-10-1996. Dezelfde aantallen werden in de Meeslouwerpolder gezien, met een maximum aldaar van 120 ex.. De maxima vielen in de Meeslouwerpolder een maand vroeger, in augustus en september.

In de Meeslouwerpolder was overwinteren ongebruikelijk. Op de Vogelplas echter was de Zwarte Ruiter drie winters achtereen present, in 1988/1989: 8 ex., in 1989/1990: 5 ex. en in 1990/1991: 8 ex.. In latere jaren was de soort tussen eind november en begin maart afwezig.

grotere aantallen
18-10-198863 ex.15-10-199488 ex.
20-10-199275 ex.22-10-199464 ex.
24-9-199372 ex.6-10-199690 ex.
25-9-199475 ex.

Zwarte Ruiter in zomerkleed, 25-4-2004

Zwarte Ruiter in winterkleed, 31-8-2005

Zwarte Ruiter in winterkleed, Leidschendammerhout, 7-8-2006 (Foto ? Sytze Jongma)

Zwarte Ruiter op de stobben in de Meeslouwerplas. 10-3-2007