Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Stormmeeuw - Larus canus

Parende Stormmeeuwen (man is geringd), 11-5-2007

Net als de Kokmeeuw is ook de Stormmeeuw een soort die in grote getale op de slaapplaats in de zandwinplas in Vlietland voorkomt. De aantallen op de slaapplaats bedragen 2.000 tot 3.000 ex., met een maximum van 4.000 in 1979.

Recente tellingen op de slaapplaats in de Meeslouwerplas wijzen uit dat de soort algemener is geworden: 15-1-1994: 3.500 ex. en 14-1-1995: 6.700 ex.. Net als bij de Kokmeeuw wordt de Vogelplas gebruikt als voorverzamelplaats. De lagere maxima in november en februari zijn lacunes in de tellingen.

Vanaf 1994 broedt de soort ook in het gebied. In 1994 heeft een paar gebroed op de dijk aan de noordzijde van de plas. Vanaf 1996 broedt de soort tussen de Kokmeeuwen op de slikplaat.

Op 26-9-2005 werd een vogel gezien met kenmerken van Russische Stormmeeuw L. c. heinei (vogel slag groter dan dan stormmeeuw net iets kleiner dan kleine mantelmeeuw en 2 maal een kokmeeuw veel donkerdere mantel bijna als kl mantel en een wat vlekkerige kop met achter het oog donkere "veeg".)

grotere aantallen
13-1-19963800 ex.
15-12-19963000 ex.
18-12-19964000 ex.

Paar Stormmeeuwen, 16-5-2005

Stormmeeuwen leunen tegen de storm, 4-4-2004

Stormmeeuwen verzamelen zich op de slaapplaats, 27-11-1998

Parende Stormmeeuwen, 14-4-2004

Stormmeeuwen in winterkleed, 25-12-2007