Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus

Vrouw Bruine Kiekendief, 25-7-2008 (Foto ? Sytze Jongma)

De Bruine Kiekendief was in de Meeslouwerpolder een regelmatige broedvogel, met 2-3 paar. Na de ontzanding van de Meeslouwerpolder heeft de soort zich tot 1997 met 1-2 paar kunnen handhaven. De broedplaatsen bevonden zich in het grote rietveld langs de Vliet en op de eilandjes in de zandwinplas. De soort is in Nederland een schaarse broedvogel, met in 1985 700-900 paar.

Het deel van de Vogelplas Starrevaart dat in 1987 gereed is gekomen was vrij klein van afmeting. Toch is de Bruine Kiekendief er als broedvogel verschenen. In 1990 betrof het wellicht slechts een overzomerend vrouw; er zijn in dat jaar geen jongen gezien. In 1993 en 1994 echter werd met succes gebroed. In 1993 bestond het paar uit een 2e-jaars man en een 3e-jaars vrouw, dat twee jongen heeft grootgebracht. In 1994 waren het een 3e-jaars man en volwassen vrouw die dezelfde plek uitkozen en drie jongen grootbrachten. Gezien het kleed (een 4e-jaars vrouw heeft het volwassen kleed) en de keuze van de nestplaats is het aannemelijk dat het in 1993 en 1994 hetzelfde broedpaar betrof. In 1995 betroffen de meeste waarnemingen een solitair vrouw, en heeft de soort waarschijnlijk niet gebroed.

territorium van de Bruine Kiekendief in 1993 en 1994

Er zijn twee trekwaarnemingen: 25-3-1991: 1 NO en 5-5-1991: 1 N, en ?n winterwaarneming: 28-12-1996 tijdens een vorstperiode 1 vrouw verblijvend.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Eerste26-615-56-525-330-431-327-39-310-322-39-3
Laatste16-1022-1014-1029-925-96-102-930-922-927-922-10

Man Bruine Kiekendief, 7-4-2002 (Foto ? Roland Groenen)

Vrouw Bruine Kiekendief, 20-7-2002 (Foto ? Roland Groenen)

Man Bruine Kiekendief jagend boven slikplaat, 21-9-2002

Vrouw Bruine Kiekendief, 7-10-2004 (Foto ? Mike Melis)