Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Grote Zee-eend - Melanitta fusca

Grote Zee-eenden op de Meeslouwerplas, twee man en 1 vrouw (rechtsvoor) 20-1-2010

De Grote Zee-eend wordt heel af en toe gezien op Vlietland, meestal tijdens perioden met vorst. Er zijn sinds 1988 zeven waarnemingen bekend: 6 en 25-11-1994: 2 vrouw, 18-12-1996: 1 man 2 vrouw, 29-12-2001: 2 ex., 27 en 28-11-2002: 4 juveniel waarvan op 1-12-2002 nog 2 aanwezig, 14-1-2006 t/m 9-3-2006: 1 juveniele man en 1 vrouw, 10 t/m 22-11-2007: 1 vrouw en 10-1-2010 t/m 3-3-2010: 3 juveniele man en 1 juveniele vrouw, tijdens een lange vorstperiode. Ze verbleven eerst in de Rietpolder maar zaten al snel op de Meeslouwerplas. Op 12-2-2010 is een 5e vogel gezien. Op 25-2-2010 zijn de 4 vogels overgestoken naar de Vogelplas Starrevaart. Dit is de eerste maal dat de soort daar is gezien. De vogels pendelden sindsdien nog enige keren op en neer, foerageren in de Meeslouwerplas en rusten op de Vogelplas Starrevaart.

Grote Zee-eenden, 18-2-2006

Grote Zee-eenden, 25-1-2006

Grote Zee-eenden, 28-11-2002


Laatste revisie: februari 2010