Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Casarca - Tadorna ferruginea

Casarca tussen Nijlganzen en enkele Toendrarietganzen, 8-2-2005

De Casarca komt van oorsprong in Zuidoost-Europa voor. Vandaar kunnen wilde vogels Nederland bereiken, maar de meeste waarnemingen alhier betreffen vogels uit verwilderde tamme populaties. Tegenwoordig broedt de soort in Nederland ook.

Op de Vogelplas Starrevaart kwam de soort v?r 1997 nauwelijks voor. Alleen in 1989 waren er twee waarnemingen: 25-9-1989: 1 ex. en 18-11-1989: 1 Z. Vanaf 1997 wordt de soort vaker gezien. De meeste waarnemingen zijn in het najaar, augustus en september. Soms komen meerdere vogels mee met de Nijlgans, waarvan de slaapplaats in deze periode het grootst is. Enkele waarnemingen zijn 's winters. Sommige waarnemingen betreffen op Casarca gelijkende kruisingen met de Nijlgans.

grotere aantallen
6-9-19974 ex.
8-9-19974 ex.
8-2-19983 ex.

Casarca x Nijlgans, 8-8-2004

Casarca x Nijlgans, 16-9-2006


Laatste revisie: oktober 2001