Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Aalscholver - Phalacrocorax carbo

Aalscholver, 25-6-2003

De Aalscholver wordt rond de Vogelplas Starrevaart het meest waargenomen in het winterhalfjaar, van september tot in april. Vooral in het najaar betreft het overvliegende groepen die soms zeer groot kunnen zijn. De grootste aantallen worden daarbij vooral eind september gezien. In deze tijd wordt het noorden van het land verlaten, en verschijnt de soort in het deltagebied.

De aantallen zijn veel groter dan destijds in de Meeslouwerpolder. Dit hangt samen met de enorme toename van de soort in Nederland. Tussen 1978 en 1985 is het broedbestand van de soort in Nederland toegenomen van 3.040 naar 10.300[4].

Vaak verblijft de soort ook op de plas, tot een maximum van 10 ex. op 17-10-1992. Het aantal waarnemingen van verblijvende vogels is sinds 1988 sterk toegenomen. Vooral na voltooiing van de Vogelplas Starrevaart neemt de soort er sterk in aantal toe. De buizen langs de slikplaat is een ideale rustplaats. Vaak zijn de vogels te zien terwijl ze in groepen van zo'n 50 vogels gezamenlijk vis aan het opdrijven zijn.

Op 10-4-1988 werd een exemplaar waargenomen dat met nestmateriaal overvloog richting Meeslouwerpolder. Aldaar is broeden overigens niet vastgesteld, wel overzomeren er altijd enige vogels in het verdronken wilgenbos langs de Kniplaan.

Op de Vogelplas Starrevaart overwintert sinds 1996 jaarlijks een aalscholver met een kleurring: R[KS]/a. Deze vogel is geringd op 4-6-1996 in de Oostvaardersplassen. In het voorjaar van 1998 was ie daar ook weer aanwezig.

grotere aantallen (tp)
4-10-199014 ex.2-10-1996125 ex.
19-9-199316 ex.20-9-1997164 ex.
5-11-199531 ex.25-9-199993 ex.

grotere aantallen (ov)
3-2-1991310 ex. NW19-9-1993330 ex. ZW
29-9-1991259 ex.26-12-1996420 ex.
27-9-1992183 ex. ZW16-10-1999800 ex. Z

Aalscholver op een wilgenstaak in de Meeslouwerplas, 26-5-2002

Aalscholver in de vlucht, 3-3-2004 (Foto ? Mike Melis)

Aalscholver tijdens het vissen, 31-7-2005 (Foto ? Sytze Jongma)


Laatste revisie: maart 2000