Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Groenpootruiter - Tringa nebularia

Juveniele Groenpootruiter, 29-7-2010 (Foto ? Sytze Jongma)

De Groenpootruiter is sterk afhankelijk van het voorkomen van slik. Dit is op de Vogelplas niet in ruime mate aanwezig, vandaar dat de aantallen slechts klein zijn. De meeste waarnemingen stammen uit 1988 en 1996, na resp. de eerste aanleg van de Vogelplas en de voltooiing van de Vogelplas. Het het aantal waarnemingen uit de andere jaren is veel kleiner, evenals de waargenomen aantallen.

De waarnemingen vielen in de periode april-mei en in augustus-begin november. Dit komt overeen met de trektijd zoals die in de Meeslouwerpolder optrad. In de Meeslouwerpolder was de soort wel veel talrijker, met een maximum van 50 ex. op 30-7-1979.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Eerste24-430-46-5-22-522-423-4-20-426-420-4
Laatste11-116-1020-101-921-910-916-811-1110-1021-911-11

grotere aantallen
10-9-19956 ex.
11-5-199610 ex.
14-5-19965 ex.

Roepende Groenpootruiter, 30-7-2005

Groenpootruiter, 16-4-2004

Juveniele Groenpootruiter, 30-7-2002 (Foto ? Roland Groenen)