Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Grote Zilverreiger - Egretta alba

Kleptoparasitisme door Blauwe Reiger, 22-3-2013 (Foto © Renée de Kleijn)

De Grote Zilverreiger is in vier winters gezien. In de winter 1988-1989 verbleef de soort langere tijd op de Vogelplas Starrevaart, van 11-11-1988 tot 16-2-1989. Meestal verbleef er één exemplaar, op 11-11-1988 waren het er zelfs twee. Op 5-2-1989 werd de soort samen met een verblijvende Rosse Stekelstaart gemeld op de Dutch Birding vogellijn, wat tot een forse verstoring door soortenjagers heeft geleid. In dezelfde periode is de Grote Zilverreiger ook in de Horsten, en in de polders richting Zoetermeer en Hazerswoude gezien.

Na de winter 1988-1989 werden de volgende waarnemingen gedaan: 18-11-1989: 2 ex. verblijvend, 3-2-1991: 2 ex. hoog overvliegend in oostelijke richting, 29-11-1996: 1 ex., 22-12-1996: 1 ex. overvliegend, 3 t/m 6-9-1999: 1 ex. verblijvend, 19-9-2000: 1 ex., 14-1-2001: 1 ex., Op 20-1-2001 1 ex. in Vlietland, op het eiland in de zandwinplas, 5-9-2001: 1 ex. en 14-2-2004: 1 ex. overvliegend.

De waarnemingen vanaf 1999 hangen vermoedelijk samen met het jaarlijks overwinteren van de soort in de omgeving van Pijnakker en de Wilck. Daar verbleef een toenemend aantal vogels, van 3 rond 2000 tot 7 in 2003.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00
Maximum22-2----1--11
Waarnemingen15-1----2--31
Totaal aantal26-2----2--31

Grote Zilverreiger op het schelpeneiland, 28-9-2011 (Foto © Theüs van Kleffens)

Grote Zilverreigers in de Meeslouwerplas, 27-1-2010

Grote Zilverreiger vliegt over, 13-2-2004 (Foto © Mike Melis)

Grote Zilverreiger, 13-10-2002 (Foto © Roland Groenen)

Twee Grote Zilverreigers, 3-11-2001

Grote Zilverreiger, 4-9-1999


Laatste revisie: oktober 2001