Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Zomertaling - Anas querquedula

Man Zomertaling, 21-4-2003

De Zomertaling is een soort die niet alleen in de regio, maar ook in heel Nederland afneemt. Het is daarom verheugend dat de soort nog steeds op de Vogelplas Starrevaart tot broeden komt. Voor de voltooiing van de Vogelplas in 1995 kwam de soort ook in het weidegebied tot broeden. Het aantal broedparen varieert van 1 tot 4. Dit is minder dan destijds in de Meeslouwerpolder, waar in de jaren 1978 tot 1981 4 tot 9 paren tot broeden kwamen.

Het meest algemeen is de Zomertaling in maart, tijdens de voorjaarstrek. De soort valt dan op door het baltsgedrag. Soms is de baltsende groep vrij groot, zoals op 25-3-1991: 11 mannen en 1 vrouw. In de ruitijd, juli, en tijdens de najaarstrek, augustus en september, zijn de aantallen het hoogst maar is het verschijnen veel onregelmatiger. In sommige jaren, met name 1989 en 1993, is de soort in het najaar nauwelijks gezien.

Er zijn twee winterwaarnemingen: 3-11-1993: 1 ex. en 9-11-1996: 1 ex..

jaaroverzicht
 '87'88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Laatste 27-328-34-310-321-314-33-415-710-322-34-3
Eerste 25-915-824-821-921-917-819-830-96-106-96-10

grotere aantallen
23-8-198818 ex.20-7-199622 ex.
11-9-198819 ex.11-8-199620 ex.
18-8-199417 ex.

Vrouw Zomertaling, juni 1999 (Foto ? Bert Zaalberg)