Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Tureluur - Tringa totanus

Tureluur in Leidschendammerhout, 16-4-2006

De Tureluur was met een broedbestand van 22 paar in 1988, dalend tot 9 paar in 1994, een opvallend talrijke broedvogel. De soort was in die jaren vooral te vinden in de graslanden tussen de Kniplaan en de eerste aanleg van de Vogelplas, zoals te zien op bovenstaande foto.

De soort prefereerde die delen van het terrein die vrij vochtig zijn, met rijk begroeide slootkanten. Het broedbestand is in de loop der jaren langzaam geslonken. Net als bij de overige weidevogelsoorten zal het gewijzigde gebruik van delen van het weidegebied hier debet aan zijn. Na voltooiing van de Vogelplas Starrevaart is veel geschikte broedterrein verdwenen. De soort broedt in kleinere aantallen nog steeds in het gebied, op schaars begroeide, vochtige slikjes.

Buiten het broedbestand is de Tureluur niet talrijk. De soort was destijds als voorjaarsgast erg algemeen in de Meeslouwerpolder. De soort mengde zich op de slaapplaats met de Grutto's, in aantallen tot 250 ex.. Op de Vogelplas treedt dit verschijnsel niet op.

Na het broedseizoen is de Tureluur weer snel verdwenen. De soort trekt dan naar de kust. Na juli worden geen aantallen van betekenis meer gezien. De najaarstrek, die in de Meeslouwerpolder van augustus tot oktober een piek in de aantallen gaf, is in de grafiek te zien als een kleine piek in oktober. Het gaat dan slechts om kleine aantallen.

In de winter wordt de soort zelden waargenomen. Er is ?n winterwaarneming: 26-12-1996: 1 ex. overvliegend.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Eerste14-38-314-37-315-314-327-319-310-31-31-3
Laatste13-1121-114-1014-728-63-715-1025-1111-1012-925-11

grotere aantallen
28-5-198835 ex.26-4-199030 ex.
9-4-198935 ex.9-7-199525 ex.

Tureluur, mei 1988

Tureluurs, 10-3-2002

Tureluurs op doortrek, 1-4-2002

Tureluur, 17-3-2002 (Foto ? Roland Groenen)