Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Krooneend - Netta rufina

Paar Krooneenden in de broedtijd aanwezig, 4-6-2010

In de Meeslouwerpolder destijds vielen de waarnemingen van de Krooneend tussen augustus en eind oktober, in de tijd dat de broedvogels en hun jongen uitzwermen. Op de Vogelplas Starrevaart is er geen duidelijk beeld in het voorkomen te ontdekken. De soort wordt bijna jaarlijks gezien, met waarnemingen in bijna iedere maand van het jaar.

In 1998 was langdurig een man aanwezig, van 19-4-1998 t/m 20-7-1998. De waarnemingen voldeden aan de SOVON-criteria voor een broedgeval, maar een vrouw of jongen zijn niet gezien dus vermoedelijk betrof het een overzomering.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99''00
Broedgevallen----------1--

alle waarnemingen
18-1-19911 man op de Vliet
24-11-19921 ex.
1-7-1995 t/m 9-7-19952 man, 1 vrouw
10-12-19971 vrouw
19-4-1998 t/m 20-7-19981 man
20-7-19982 man
29-5-19991 man
19-1-20011 man op de Meeslouwerplas
21-1-20012 vrouw op de Meeslouwerplas
3-10-20016 ex. op de Meeslouwerplas
23-12-20011 man, 2 vrouw op de Meeslouwerplas
31-12-20014 man, 5 vrouw op de Meeslouwerplas
5-1-20024 man op de Rietplas
28-2-20034 man 2 vrouw
23-3-20031 man
26-4-2003 t/m 18-5-20041 man
1-12-20042 man 1 vrouw
15-5-2005 t/m 16-5-20051 vrouw

Krooneenden bij het schelpeneiland, 28-2-2003 (Foto ? Erik Campen)

Krooneenden op de Meeslouwerplas, 31-12-2001 (Foto ? Roland Groenen)

Man Krooneend in eclipskleed, 12-11-2006 (Foto ? Jos Eijsackers)


Laatste revisie: mei 2005