Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

VWG Vlietland

Laatste nieuws: 11-2-2016
Foto's van ijsduiker en hermelijn.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

20 augustus - Grote Zilverreiger 5, Lepelaar 11, Smient 1 man, Zomertaling 1, Kluut 2, Grutto 2, Groenpootruiter 1, Oeverloper 9, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1.
18 augustus -
Leidschendammerhout: Ooievaar 27.
Overvliegend: Buizerd 7.
17 augustus - Grote Zilverreiger 3, Lepelaar 22, Knobbelzwaan 150, Zomertaling 1, Tafeleend 38, Kluut 3, Bonte Strandloper 1, Grutto 5, Visdief 4, Zwarte Stern 1, IJsvogel 2, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: Sperwer 1, Waterral 1, IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 5, Torenvalk 1, Tapuit 2.
Overvliegend: Wespendief 1 Z.
14 augustus - Grote Zilverreiger 7, Lepelaar 6, Grutto 2, Oeverloper 4, Visdief 8, Putter 5, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: Sperwer 1 jagend, Tjiftjaf 2, Putter 10.
Leidschendammerhout: Torenvalk 1.
Overvliegend: Wespendief 1, Gele Kwikstaart 1.
13 augustus -
Leidschendammerhout: Koekoek 1 juveniel.
12 augustus - Lepelaar 2, Kievit 23, Grutto 4, Oeverloper 1, Kleine Karekiet 1, Putter 8, Zwarte Zwaan 1.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.

 

Contact: info@vwgvlietland.nl