Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

Regeling waterpeilRegeling waterpeil
Vogels kijken vanuit de schuilhutVogels kijken vanuit de schuilhut
ExcursieExcursie

Uitzicht over slikplaat

Vanuit de schuilhut heb je een goed uitzicht over de slikplaat. In het voorjaar staat de slikplaat net onder water, en vormt dan een slaapplaats voor Grutto en Lepelaar. In de zomer bevindt zich er een kolonie van Kokmeeuwen met daartussen vaak enkele Zwartkopmeeuwen. In het najaar valt de slikplaat droog, en biedt dan goede foerageermogelijkheden voor allerlei steltlopers, zoals Zwarte Ruiters, Kemphanen en allerlei soorten strandlopers. Hier een plaatje van een drooggevallen slikplaat, vanuit de schuilhut genomen. Op de achtergrond is de uitkijktoren langs de Kniplaan te zien.

 


Uitzicht over de slikplaat