Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

Zuid-west hoek Vogelplas StarrevaartZuid-west hoek Vogelplas Starrevaart
Uitzicht over slikplaatUitzicht over slikplaat
ExcursieExcursie

Regeling waterpeil

Regelen van het waterpeil van de plas gebeurt met hulp van de zwaartekracht. Inlaten van water gaat via de hoger gelegen Meeslouwerpolder. Hieronder zie je de uitlaat van water. Het polderpeil ligt lager dan het peil van de Vogelplas, zodat via een afstelbare overstort water simpelweg uit kan stromen.

Ingrijpen in het natuurlijk peilverloop van de plas gebeurt zo weinig mogelijk. Dit betekent aansluiten bij de jaarlijkse variatie van neerslagoverschot in de winter en verdampingsoverschot in de zomer. Het relatief schone water van de Vogelplas wordt op die manier zo lang mogelijk vastgehouden. Het peil is aan het eind van de winter op zijn hoogst, en aan het eind van de zomer (steltlopertrek!) het laagst.

 


Overstort op winterpeil

 


Overstort in werking


Zuid-west hoek Vogelplas StarrevaartZuid-west hoek Vogelplas Starrevaart
Uitzicht over slikplaatUitzicht over slikplaat
ExcursieExcursie