Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Aalscholver

Ring code: a/R[KL]

Datum Waarnemer(s) Bijzonderheden
30-12-2006 Sjaak Schilperoort Tekens gescheiden door een witte lijn ("K bar L")


Geringde Aalscholver R[KL], 30-12-2006