Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Vogels kijken langs de digitale snelweg

P.C. Meijer

Homepages

Voor een webserver is het een uitdaging een eigen website te hebben. Dat fraaie uithangbord langs de digitale snelweg, waar iedereen toch even naar kijkt. Om dat te maken, moet je een programma hebben. De software voor dit programma helpt een website-architect bij het opzetten van de homepage. Er zijn verscheidene programma's. Je kunt de taal leren en dan aan de slag. Zo ging dat vroeger. Je kunt ook voorgekookte websites krijgen en die vervolgens naar eigen inzicht invullen. Dat is wat gemakkelijker. Als je rondkijkt op het internet naar al die verscheidens sites, dan herken je de pre-fabs meteen. Toch kun je met al die voorgebakken elementen leuke websites bouwen. Bij verschillende programma's helpt een 'wizzard' jou.

De afgelopen maanden ben ik beziggeweest met het bouwen van een eigen websits. Ik had hulp van twee 'wizz-kids': mijn zoon Paul en een leerling van school (mavo-4) Joffrey. De eerste beginselen werden mij in een uur bijgebracht en op een zaterdagochtend meende ik dat het een fluitje van een cent was.

Het programma Microsoft Frontpage 97 (later 98) hielp mij binnen het genoemd uur een website to hebben. Vervolgens de tekst schrijven. Daarna tekeningen en foto's importeren en natuurlijk moesten er een gastenboek en een teller komen. Veel vrije uren zijn inmiddels in de website gaan zitten. Een aantal zaken lukt echt nog niet. Daarvoor heb ik meer hulp nodig. Het is een kwestie van tijd en geduld en goede hulp. Er zijn leuke boeken die je wegwijs maken.

Als ik op het internet een leuke site zie, dan besef ik dat daar heel veel werk aan vast heeft gezeten. Met nog meer bewondering schrijf ik dus over de homepages van onze vogelaars. Zo ook over:

logo_vwgvl
Vignet Vogelwerkgroep Vlietland

De homepage van Vogelwerkgroep Vlietland

http://www.xs4all.nl/~sjaak/vwgvl/ is de URL. De foto is ditmaal een Geoorde Fuut. De bedoelde Sjaak is Sjaak Schilperoort en de URL laat mij zien dat Sjaak een particulier is, aangesloten bij de provider XS4all. Hij moet al knap thuis zijn in het maken van websites, want hij gebruikt zogenaamde 'frames'. Allerlei stukken tekst staan dan in 'hokken'. Door middel van het aanklikken van een 'knop' kom je bij de informatie die je wenst. En er is veel informatie.

Sjaak laat weten dat hij de foto telkens wil aanpassen aan het seizoen. De Geoorde Fuut heeft in 1998 met zestien paren in het gebied gebroed! Alle foto's op deze homepage komen uit het gebied zelf.

Er zijn zeven knoppen: 'home', 'intro', 'excursie', 'logboek', 'tellen', 'rapporten' en 'pers'. De firma Nedstat stelt voor particulieren gratis de teller ter beschikking. Als je er op klikt, krijg je wat reclame en heel veel informatie. Wie bezochten jouw homepage vandaag, of de afgelopen dagen? De afgelopen week? Grafieken met overzichten per maand en ook overzichten van welke landen er surfers langs zijn gekomen. Vanaf 18 februari 1998 zijn er 545 bezoekers geweest. De drukste dag was 15 april toen er 15 bezoekers langskwamen.

De bezoekers komen uit Canada, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Thailand en natuurlijk uit een aantal Europese landen. Er is ook een mogelijkheid cijfers te geven voor deze website. Drie mensen namen de moeite. Deze drie blijken niet ontevreden te zijn. Als je details wilt zien, dan heb je wel een wachtwoord nodig.

vps1998

De vogelplas is een fraaie plas in het stedelijk gebied van Leidschendam
tussen Rijn-Schiekanaal en de A4.

Home

Dit is de thuisbasis van elke website. Je hebt er een overzicht over wat ja te wachten staat. De hierboven genoemde zeven 'knoppen' (of buttons) staan er op.

Zij brengen je naar meer informatie. In de tekst vind je ook 'hyperlinks' die het mogelijk maken door is dringen in de website. De meest voorkomende vragen worden beantwoord. 'Waar is de vogelwerkgroep actief?' 'De vogelwerkgroep co?dineert het ornithologische veldwerk in het recreatiegebied Viietland en de Vogelplas Starrevaart. Een fraaie plas in het stedelijke gebied gelegen op het grondgebied van Leidschendam tussen het Rijn-Schiekanaal en de A4. Hoe je er precies moet komen, is even sen weet. Maar een kaartje helpt je daarbij. Een ander kaartje leidt je virtueel rond in het gebied. De plekjes waar de Geoorde Fuutjes te zien zijn, worden aangewezen. Zie ook 'De Braakbal' 19 (3): 2, 34-37.

De vogelwerkgroep is al actief vanaf 1970. Uiteraard deden zij mee aan de grote Nederiandse projecten die Sovon organiseerde. Het oorspronkelijke natuurgebied in Vlietland ging door ontzanding verloren. Het geplande natuurgebied liet nog lang op zich wachten, zodat in de jaren tachtig niet veel activiteiten werden ontplooid. Nu er sinds 1995 een fraaie natuurplas ligt, zijn er weer plannen om jaarverslagen te maken over de stand van de vogels alhier.

Men vindt er een uitkijktoren en een uitkijkhut en langs de plas is een kade, die ook veel wordt gebruikt door de plaatselijke bevolking van Leidschendam om te genieten van de vogels. Het gebied is vrij toegankelijk voor een ieder. Educatief ziet het er zeer goed uit


De geoorde fuut heeft dit jaar met zestien paren gebroed in de Vogelplas Starrevaart.
Foto: Sjaak Schilperoort.

Trouwens, wie meer wil weten over de opzet van het gebied, alsmede het beheer, vindt ook veel goede informatie. Onder andere een notitie geschreven door Leo Bancken voor de provincie Zuid-Holland in 1985. Daarin staat aan welke criteria een 'vervangend natuurgebied' dient te voldoen. Hij maakte zo van de nood een deugd.

Onder de kop 'tellen' wordt instructie gegeven over de manier van tellen, aismede het aanreiken van waarnemingen. Het gebruik van e-mail hierbij lijkt mij heel handig.

Deze homepage vind ik goed van opzet. Overzichtelijk en aantrekkelijk om verder te gaan kijken. Goede en ook actuele informatie. De moeite van een bezoek waard of om het voorbeeld eens na te volgen.

Sjaak is een goede dertiger en hij werd door zijn vrouw en haar familie op het Landgoed 'De Horsten' nabij Wassenaar gestimuleerd ook de vogelsoorten te leren kennen. De Meeslouwerpolder was destijds een paradijs voor vogelaars en daar kwam hij met Vogelwerkgroep Vlietland in contact. Niet alleen telt hij er vogels, maar hij is ook lid van de beheerscommissie. Zij adviseren de provincie Zuid-Holland over het beheer van dit gebied. Na zijn afstuderen als natuurkundige in Delft kwam hij terecht in de automatisering. Programma's schrijven en het opzetten van deze homepage komen dan ook voort vanuit zijn professionele achtergrond. Het is heel leuk dit te combineren met het plezier in de vrije tijd. En als je dan zo trots kunt zijn op het gebied dat je mee hebt mogen helpen inrichten, dan geniet je natuurlijk van elk moment. Ook de virtuele bedankmomenten.

Ik geniet van deze homepage.

P.C. Meijer, Mossel 16, 1775 JB Middenmeer.


Uit: Vogeljaar, jaargang 46 (4) 1998, pp. 175-177.