Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Natuurbeschermers weer ten strijde tegen de zandwinning in de Meeslouwerpolder

Leiden, 22 januari 1991.

Vogelwerkgroep "Vlietland"
p/a Dautzenbergstraat 57
2523 KC 'S-GRAVENHAGE

Werkgroep Milieubeheer Leiden
p/a Kaiserstraat 63
2311 GP LEIDEN

Tel.: 071-275190

Persbericht!

Een aantal natuurbeschermingsorganisaties heeft bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bezwaren gemaakt tegen het voortzetten van de zandwinning in de Meeslouwerpolder. Die organisaties zijn: de Vogelwerkgroep "Vlietland", de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Vereniging voor Vogelbescherming 's-Gravenhage en Omstreken, de Zuidhollandse Milieufederatie, de Stichting Natuur en Milieu en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels. De Meeslouwerpolder was tot enkele jaren geleden een uniek vogelgebied en ligt in het recreatiegebied Vlietland tussen de Vliet en de rijksweg Amsterdam - Rotterdam, in de gemeente Leidschendam.

In 1982 heeft het provinciebestuur besloten zandwinning toe te staan in de Meeslouwerpolder. Maar dan moest er wel snel een nieuw natuurgebied worden aangelegd dat het verlies aan natuurwaarden door alle werkzaamheden in de Meeslouwerpolder moest goedmaken. Dat werd de Vogelplas "Starrevaart" in de Leidschendammerhout, pal ten zuiden van de Meeslouwerpolder.

Inmiddels wordt er al meer dan vijf jaar zand gewonnen in de Meeslouwerpolder. Maar van de aanleg van de Vogelplas is tot nu toe, meer dan acht jaar na het provinciale besluit uit 1989, nog steeds bitter weinig terechtgekomen. Het lijkt wel alsof de provincie haar beloften over het vervangende natuurgebied helemaal is vergeten, aldus de natuurbeschermers. Ze vinden dat de provincie in ieder geval ook niet erg haar best heeft gedaan om die beloften na te komen.

Wat dat betreft komt de zandwinner in de Meeslouwerpolder volgens hen veel beter aan zijn trekken. De provincie vindt het namelijk w? goed dat er in de Meeslouwerpolder (eerst zelfs illegaal!) veel langer zand wordt gewonnen dan aanvankelijk de bedoeling was. Verder vindt de provincie het ook goed dat de zandwinning wordt uitgebreid, zodat nu ook de laatste resten moerassig broedgebied in de Meeslouwerpolder dreigen te verdwijnen.

Als klap op de vuurpijl heeft de provincie het bedrijf dat zand wint in de Meeslouwerpolder nu ook nog laten weten dat ze alvast wel kunnen doorgaan, terwijl de bezwaren van de natuurbeschermers daartegen zelfs nog helemaal niet zijn behandeld. Dat steekt de natuurbeschermers; vooral ook omdat ZIJ de provincie al verschillende keren hebben laten weten dat ZIJ hun bezwaren tegen de voortzetting en uitbreiding van de zandwinning in de Meeslouwerpolder best willen laten vallen, als de provincie wat meer haast maakt met de aanleg van de Vogelplas "Starrevaart".


inlichtingen: Wim ter Keurs & Nico Visser (tel. 071-275190/91)