Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Natuurbeschermingsorganisaties roepen de hulp in van de officier van justitie bij de illegale zandwinning in de Meeslouwerpolder

Leiden, 18 oktober 1990.

Vogelwerkgroep "Vlietland"
p/a Dautzenbergstraat 57
2523 KC 'S-GRAVENHAGE

Werkgroep Milieubeheer Leiden
p/a Kaiserstraat 63
2311 GP LEIDEN

Tel.: 071-275190

Persbericht!

Verschillende natuurbeschermingsorganisaties hebben de Officier van Justitie voor milieudelicten in Den Haag gevraagd een onderzoek in te stellen naar de zandwinning in de Meeslouwerpolder. Die polder ligt in het recreatiegebied Vlietland in de gemeente Leidschendam tussen de rijksweg Amsterdam - Rotterdam en was tot voor kort een nationaal en deels zelfs internationaal belangrijk vogelgebied.

Volgens de natuurbeschermingsorganisaties vindt de zandwinning in de Meeslouwerpolder (illegaal) plaats zonder een geldige vergunning daarvoor. Als dat zo is, dan is niet alleen de zandwinner in de Meeslouwerpolder strafbaar, maar ook de provincie Zuid-Holland (als eigenaar van de polder). De natuurbeschermingsorganisaties hebben het provinciebestuur van Zuid-Holland daar de afgelopen maanden herhaaldelijk op gewezen. Dit heeft er echter niet toe geleid dat de provincie de zandwinning stil heeft laten leggen. Daarom roepen de natuurbeschermingsorganisaties nu de hulp in van de Officier van Justitie.

Zij hebben het gevoel dat de zandwinner in de Meeslouwerpolder iedere keer maar weer zijn zin krijgt van de provincie en dat ze zelf door de provincie aan het lijntje worden gehouden. Daar moet volgens hen nu maar eens een eind aan komen, want anders komt er helemaal nooit wat terecht van de aanleg van het natuurgebied dat de Meeslouwerpolder zou moeten gaan vervangen (de Vogelplas "Starrevaart" ten zuiden van de Kniplaan). Dat de zandwinning nu ook nog illegaal zou kunnen worden voortgezet, vinden de natuurbeschermingsorganisaties helemaal onverteerbaar. Vandaar hun verzoek aan de Officier van Justitie.


W. J. ter Keurs & K. J. I. Vossen (telefoon: 071-275190)