Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Natuurbeschermingsorganisaties vragen Raad van State het besluit van de provincie Zuid-Holland om nog langer zand te laten winnen in de Meeslouwerpolder te vernietigen

Leiden, 18 september 1990.

Vogelwerkgroep "Vlietland"
p/a Dautzenbergstraat 57
2523 KC 'S-GRAVENHAGE

Werkgroep Milieubeheer Leiden
p/a Kaiserstraat 63
2311 GP LEIDEN

Tel.: 071-275190

Persbericht!

In het recreatiegebied Vlietland in de gemeente Leidschendam tussen de rijksweg Amsterdam - Rotterdam ligt de Meeslouwerpolder. Die polder was tot voor kort een nationaal en deels zelfs internationaal belangrijk vogelgebied. Het was voor de natuurbescherming dan ook een hele schok toen het provinciebestuur van Zuid-Holland het een aantal jaren geleden goed vond dat daar zand zou worden gewonnen.

Onlangs besloten Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dat de zandwinning in de Meeslouwerpolder zelfs nog vier jaar langer mag doorgaan. Een aantal landelijke, provinciale en regionale natuurbeschermingsorganisaties heeft de Raad van State nu gevraagd die beslissing te vernietigen. Ten eerste omdat Gedeputeerde Staten een vergunning blijken te hebben verlengd die inmiddels al ruim een half jaar was verlopen en ten tweede omdat Gedeputeerde Staten niemand vooraf in de gelegenheid hebben gesteld bezwaar te maken tegen het verlengen van de vergunning, zoals de bedoeling is van de Ontgrondingenwet.

Nog belangrijker vinden de natuurbeschermingsorganisaties dat het provinciebestuur destijds weliswaar heeft goedgevonden dat zand zou worden gewonnen in de Meeslouwerpolder, maar tegelijkertijd ook heeft besloten dat er in een naastgelegen polder tijdig een vervangend natuurgebied zou worden aangelegd (de Vogelplas "Starrevaart") om het verlies aan natuurwaarden door de zandwinning goed te maken.

Gedeputeerde Staten zouden zelfs proberen ?rst het vervangende natuurgebied te laten aanleggen en dan pas met de zandwinning in de Meeslouwerpolder te laten beginnen, zodat de vogels uit de Meeslouwerpolder meteen overkonden naar de nieuwe Vogelplas. Intussen wordt er nu al ruim vijf jaar zand gewonnen uit de Meeslouwerpolder, wil men daar nu nog vier jaar aan vastplakken en heeft men ook al plannen de zandwinning daar nog verder uit te breiden. En dat terwijl er van de aanleg van het vervangende natuurgebied intussen nog maar bitter weinig is terechtgekomen. Dat steekt de natuurbeschermingsorganisaties; zij hebben het gevoel dat de zandwinner in de Meeslouwerpolder van de provincie iedere keer maar weer zijn zin krijgt en dat zijzelf door de provincie aan het lijntje worden gehouden. Daar moet volgens hen nu maar eens een eind aan komen, want anders komt er van de aanleg van de Vogelplas "Starrevaart" nooit wat terecht. Daarom hebben zij de Raad van State gevraagd het besluit van GS - nog maar weer eens vier jaar vast te plakken aan de zandwinning - te vernietigen.


inlichtingen: W. J. ter Keurs en K. J. I. Vossen {071-275190/91)