Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Natuurbeschermers tegen de provincie: "stop zandwinning in de Meeslouwerpolder!"

Leiden, 15 juni 1990.

Vogelwerkgroep "Vlietland"
p/a Dautzenbergstraat 57
2523 KC 'S-GRAVENHAGE

Werkgroep Milieubeheer Leiden
p/a Kaiserstraat 63
2311 GP LEIDEN

Tel.: 071-275190

Persbericht!

De Vogelwerkgroep "Vlietland" en de Werkgroep Milieubeheer Leiden hebben de provincie Zuld-Holland gevraagd onmiddellijk een eind te maken aan de zandwinning in de Meeslouwerpolder. Die polder vormt het vogelrijkste deel van het recreatiegebied "Vlietland" in de gemeente Leidschendam. De werkgroepen worden in dit verzoek gesteund door de Stichting Natuur en Milieu, de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels en de Vereniging voor Vogelbescherming 's-Gravenhage en Omstreken.

In 1985 gaf de provincie toestemming zand te winnen uit de Meeslouwerpolder tot het begin van dit jaar, als er ten zuiden daarvan tegelijkertijd een vervangend natuurgebied zou worden aangelegd, de Vogelplas "Starrevaart".

Om de vogels in de Meeslouwerpolder de gelegenheid te geven naar het vervangende natuurgebied te verhuizen zou men zelfs proberen een paar jaar te wachten met de zandwinning in de Meeslouwerpolder. Daarvan is echter niet zoveel terechtgekomen. Inmiddels is namelijk al bijna al het zand uit de Meeslouwerpolder gehaald. Daardoor is de vogelstand daar hard achteruitgegaan. Van de gehele Vogelplas is echter nog altijd maar een kwart gerealiseerd. Daar kunnen dus nog steeds maar weinig vogels terecht. Dat vindt de provincie kennelijk niet zo'n groot probleem, want inmiddels heeft ze met de zandwinner zelfs al afgesproken dat die nog langer en nog meer zand mag winnen uit de Meeslouwerpolder. Met nog meer schade aan de natuur, aldus de natuurbeschermers!

In 1985 zijn de natuurbeschermingsorganisaties in beroep gegaan tegen de zandwinvergunning voor de Meeslouwerpolder. Hun beroep kan echter nog altijd niet worden behandeld, omdat de provincie haar verweer daartegen (vijf jaar later) nog steeds niet af blijkt te hebben. Intussen mocht de zandwinner (op basis van een oudere vergunning uit 1968!) gewoon doorgaan met het zandwinnen in de Meeslouwerpolder.

Aan die situatie hebben de natuurbeschermers nu een eind gemaakt door hun beroep in te trekken. Daardoor is de zandwinvergunning uit 1985 onherroepelijk van kracht geworden en die liep af op 1 januari van dit jaar. Als de zandwinning nu wordt voortgezet, dan overtreden zowel de zandwinner als de provincie (de laatste als eigenaar van de Meeslouwerpolder) de Ontgrondingenwet.

De natuurbeschermers willen met hun verzoek aan de provincie bereiken, dat er nu even een eind komt aan de natuur-aantasting in de Meeslouwerpolder en dat er nu eindelijk eens schot komt in de aanleg van het natuurgebied dat de Meeslouwerpolder moet gaan vervangen, te weten de Vogelplas "Starrevaart". Tenslotte broeden er in de Meeslouwerpolder volgens hen nog altijd enkele zeldzame soorten broedvogels die nog steeds niet in de Vogelplas tot broeden zijn gekomen. De natuurbeschermers zijn bang dat die soorten zich daar later ook niet zo gemakkelijk zullen vestigen als ze eenmaal uit de Meeslouwerpolder zijn verdwenen, zo vrezen de natuurbeschermers. Het gaat daarbij om bedreigde soorten als de roerdomp, waterral, bruine kiekendief, sprinkhaanrietzanger en baardmannetje.