Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Vogelplas Starrevaart krijgt natuurwandelroute


Bij de vogelkijkhut langs de natuurwandelroute zal een
groot paneel worden geplaatst.

Langs het natuurpad rondom de centrale plas van Vogelplas Starrevaart zal een natuurwandelroute worden uitgezet. De beheerscommissie van de Vogelplas heeft hiervoor in 1998 een plan opgesteld en de financiering van de benodigde bebording is inrniddels rond. De verwachting is dat de natuurwandelroute eind dit jaar kan worden geopend. De natuurwandelroute zal bestaan uit een achttal kleine informatiepanelen, die verspreid langs het natuurpad zullen worden aangebracht, en een groot paneel dat geplaatst zal worden bij de vogelkijkhut. Het doel de panelen is om bezoekers van het gebied informatie te verstrekken over de bijzondere natuur die de Vogelplas rijk is. Per paneel zal een bijzonder aspect belicht worden dat vanaf de plaats waar de bezoeker op dat moment staat goed waar te nemen is. De informatie die op deze wijze verstrekt wordt kan maar een klein deel van alle bijzondere en minder bijzondere planten en dieren belichten. Voor het zelf ontdekken van de natuur blijft dan ook alle ruimte. De beheerscommissie heeft voor de financiering van het project een beroep gedaan op de provincie en de gemeenste Leidschendam. De provincie heeft inmiddels bevestigd een bijdrage van 70% in het project te leveren in het kader van de regeling groene subsidies; de gemeente Leidschendam zal 20% voor haar rekening nemen.De beheerscommissie zal zelf de resterende bijdrage verzorgen.

Uit: "Het Leidschendamse Krantje" - dd. 18 maart 1999