Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Nieuwe wandelroute Vogelplas Starrevaart geopend

Een select gezelschap van natuur- en vooral vogelliefhebbers woonde donderdag 27 april de opening bij van een nieuwe natuurwandelroute in Vogelplas Starrevaart. De onthulling van een van de informatiepanelen werd verricht door gedeputeerde Van der Sar.

door Els van der Plasse

Na een welkomstwoord door Jan van der Meij, voorzitter beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, kreeg Sjaak Schilperoort het woord, die namens de Vogelwerkgroep Vlietland sinds 1980 het wel en wee van de vogels volgt. "De Vogelplas Starrevaart is er gekomen als vervanging van een natuurplas in Vlietland. Deze natuurplas was ontstaan in de Meeslouwerpolder, net ten noorden van de Kniplaan. Het was een bijproduct van de zandwinning in Vlietland, maar kon op die plek niet gehandhaafd worden. Deels in 1987 en deels in 1995 is toen een vervangend natuurgebied aangelegd: de Vogelplas Starrevaart. Dit vervangende natuurgebied was een gezamenlijke onderneming van de overheid en de particuliere natuurbescherming, verenigt in de commissie Bancken. De beheerscommissie Vogelplas Starrevaart is hiervan een voortzetting." Schilperoort sprak vervolgens over zijn fascinatie voor vogels. "Voor mij vertegenwoordigen vogels het meest nadrukkelijk de natuur om ons heen. Vogels zijn het hele jaar te zien, ze zijn vaak gemakkelijk te zien of te horen. Vogels kunnen adembenemend mooi zijn. Vogels verplaatsen zich gemakkelijk en kunnen overal opduiken, zodat vogels kijken altijd een spannende bezigheid is, of je nu gewoon voor de lol kijkt of dat je er een serieuze studie van maakt, wat natuurlijk ook leuk is."


Vogelplas Starrevaart

Trekvogels

Daarna ging het gezelschap, waarvan de meesten een verrekijker bij zich droegen, richting informatiepaneel. Op de achtergrond blaatten schapen, ooitjes en lammetjes. De wollige dieren waren duidelijk vertrouwd met mensen. Zonder gene, totaal op het gemak, huppelden ze in de directe omgeving van de - even nieuwsgierige - mensen. Aangekomen bij het paneeltje, dat vrij laag is geplaatst zodat het ook voor kinderen leesbaar is, verwijderde Van der Sar met een sierlijke zwaai de kleurrijke vlag - niet de Nederlandse - die het informatiebordje tot dat moment bedekte. Uitleg over het natuurgebied en de natuurwandelroute volgde. De natuurwandelroute bestaat uit acht kleine informatiepanelen, die verspreid langs het natuurpad staan dat rondom de Vogelplas ligt. Een groot paneel staat bij de vogelkijkhut. Het doel van de panelen is om bezoekers van het gebied informatie te verstrekken over de bijzondere natuur die de Vogelplas rijk is. Per paneel wordt een bijzonder aspect belicht dat vanaf de plaats waar de bezoeker op dat moment staat goed waar te nemen is. De informatie kan een klein deel van alle bijzondere en minder bijzondere planten en dieren belichten. Voor het zelf ontdekken van de natuur blijft dan ook alle ruimte.


Gedeputeerde van der Sar onthult ?n van de acht informatiepanelen.

De ligging nabij de kust garandeert dat er veel trekvogels langskomen en een korte of een langere stop maken. Het gebied, circa 65 ha groot, herbergt aantallen broedvogels die het gebied van nationaal belang maken, zoals de geoorde fuut en rietzanger. De doelsoorten waarvoor de Vogelplas Starrevaart thans een internationale betekenis heeft zijn: lepelaar, krakeend, kleine zwaan en slobeend.

Doelstelling

Naast een natuurdoelstelling vervult de Vogelplas ook een recreatieve doelstelling. Ze neemt een volwaardige plaats in. Het hele jaar door is de Vogelplas voor iedereen toegankelijk. Met het plaatsen van de informatieborden is invulling gegeven aan de doelstelling: goede voorlichting geven aan bezoekers. De natuurwandelroute duurt ongeveer anderhalf uur en is samengesteld in nauwe samenwerking tussen overheid en particuliere natuurbescherming. De beheerscommissie heeft voor de financiering van het project een beroep gedaan op Provincie en de gemeente Leidschendam. De Provincie heeft een bijdrage van 70% in de kosten van het project geleverd in het kader van de regeling Groene Subsidies. De gemeente Leidschendam heeft 20% van de kosten voor haar rekening genomen. De beheerscommissie heeft de resterende bijdrage verzorgd. Binnenkort zal de beheerscommissie een folder uitbrengen over de Vogelplas Starrevaart.


Uit: Het Leidschendamse Krantje, 4 mei 2000