Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Water vogelplas komt weer op peil


Een lager waterpeil is in de zomer `normaal'. Links boven is de
vogel-kijkhut te zien. Foto: Bouwens.

LEIDSCHENDAM - Mede door de plotseling toch nog warme nazomer is het waterpeil van de bekende vogelplas nabij Vlietland behoorlijk gezakt. Maar er wordt weer water ingelaten vanuit de Meeslouwerplas, zodat deze week weer het 'normale' peil bereikt wordt.

Volgens oud-Leidschendammer en tegenwoordig Voorschotenaar Wim ter Keurs, de bioloog die enkele tientallen jaren geleden de stoot gaf tot de realisering van de vogelplas en nog steeds nauw bij het reilen en zeilen ervan betrokken is, vertelt dat dit de normale gang van zaken is.

De vogelplas, die qua waterpeil tussen dat van de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderspolder en de Vliet zweeft, krijgt gewoonlijk in september die watersuppletie. Na de zomerregens is het water doorgaans ook het schoonst. In de winter blijft het water door regen en sneeuw wel op peil - soms staat het wat te hoog omdat een overstort niet helemaal ideaal is afgesteld - om vervolgens in het warmere seizoen te verdampen.

Botulisme voorkomen

Dat jaarlijkse verversen van het water is noodzakelijk om eventueel botulisme te voorkomen. Ter Keurs legt daarbij snel uit wat de 'clou' is van botulisme. Er hoeft namelijk maar ?n vogel aan dood te gaan of er ontstaat een gevaarlijke kettingreactie. Het dode dier wordt zoals gebruikelijk in de natuur een prooi van de maden, die de gifstoffen in zich ophopen en op hun beurt voor veel waterbewoners, vooral vissen, een gewild hapje vormen. En die besmette vissen vormen juist het voedsel van veel watervogels. Van een mogelijke kans op het ontstaan van malaria, zoals onlangs een wetenschapper in een van de landelijke ochtendbladen beweerde, gelooft Ter Keurs niets. Malaria, die in de twintiger jaren vooral rondom Amsterdam voorkwam (volgens Ter Keurs mede ten gevolge van een brakwatersysteem - de Zuiderzee was toen nog niet ingepolderd), is in ons land uitgebannen. Hoogstens zou er malaria in de nabijheid van een luchthaven kunnen ontstaan, doordat passagiers ermee besmette muggen importeren. Maar de gevaarlijke malaria tropicana krijgt hier door het veel koudere klimaat geen kans, weet hij -overigens met de bewuste wetenschapper- zeker.

Variatie in vogels

Overigens toont Ter Keurs zich heel enthousiast over de biologische ontwikkelingen op en om de vogelplas. Wie denkt bijvoorbeeld een visdiefje in actie te hebben gezien, heeft ongetwijfeld gelijk. Volgens Ter Keurs broedden er in het afgelopen seizoen enkele tientallen paren. Naast bekende watervogels komen er ook wel eens vreemde vogels buurten. Zo werd onlangs op de vogelplas een reuzenstern gesignaleerd, een beestje dat driemaal zo groot is als een 'gewone' stern. En laatst was er zelfs een zeldzame zwarte ooievaar te bewonderen.

Het is dus begrijpelijk dat het vogelkijkhuisje zich in cen niet aflatende en steeds grotere belangstelling mag verheugen. Aileen is Ter Keurs niet over ALLE bezoekers tevreden. Jongeren plegen er nog wel eens een nachtelijk feestje in te bouwen. Dat is op zichzelf niet zo erg, maar helaas werden ook dit jaar weer diverse vernielingen geconstateerd. Zo werden luiken voor de kijkgaten stuk gemaakt, een vogel-herkenningskaart met graffitti nagenoeg onleesbaar gemaakt en werd er zelfs brand gesticht. Wellicht zou het nuttig zijn om na zonsondergang het terrein van het huisje tot verboden gebied te verklaren. Dan heeft, de politie bij controles in ieder geval een 'handsvat'. Maar daarover moeten de nieuwe raadscommissies, die op zondag 30 augustus een rondleiding krijgen aangeboden, zich maar uitspreken.


Uit: "Leidschendammer" - dd. 20 augustus 1998