Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Natuurbeschermer J. Schilperoort bij opening vogelplas Starrevaart:

"Kniplaan de vogelboulevard van Leidschendam"

Hoewel veel vogels zich er al maanden thuis voelen, is de Vogelplas Starrevaart vorige week vrijdag pas offici?l geopend. Gedeputeerde Jan Heijkoop onthulde samen met burgemeester W.F. de Vreeze en J. Schilperoort van de particuliere natuurbescherming een informatiebord aan de Kniplaan bij de vogelplas. Vervolgens begaf het gezelschap zich naar de vogelhut aan het Duinwaterpad, van waaruit de vogels in het gebied kunnen worden geobserveerd. Bij de hut werd ook de naam `De Vogelknip' onthuld. Deze naam is gekozen uit enkele tientallen inzendingen voor de prijsvraag, die was uitgeschreven om een naam voor de hut te vinden. De inzender van de naam, mevrouw C. Luk, kreeg ter beloning een aquarel van Peter Twisk aangeboden.

Bij wijze van opening onthulde gedeputeerde Jan Heijkoop samen met burgemeester W.F. de Vreeze en J. Schilperoort van de particuliere natuurbescherming een informatiebord bij de Vogelplas Starrevaart

Vogelplas van internationaal belang

V?r de zandwinning was de Meeslouwerpolder beroemd om de Zeldzame water- en moerasvogels die daar broedden. De provincie gaf alleen toestemming voor zandwining in de polder aan de noordelijke kant van de Kniplaan onder de voorwaarde dat er aan de andere kant van de Kniplaan een vervangend natuurgebied zou komen. In 1985 werd met de zandwinning in de Meeslouwerpolder gestart en in 1987 werd een eerste begin gemaakt met de Vogelplas Starrevaart. Na 9 jaar is de Vogelplas zo goed als klaar en zowel vogels als vogelliefhebbers hebben het gebied reeds gevonden. Sjaak Schilperoort van de Vogelwerkgroep Vlietland en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart toonde zich vrijdag in zijn toespraak dan ook enthousiast: "Van de 16 bijzondere en in west-Nederland vrij zeldzame soorten broedvogels als dodaars, zomertaling, bruine kiekendief waterral en baardmannetje zijn er dit jaar al 11 in het gebied aangetroffen. Wat trekvogels betreft is de Vogelplas Starrevaart reeds van internationaal belang voor vier soorten; zij het deels andere soorten dan destijds in de Meeslouwerpolder, namelijk de lepelaar, kleine zwaan, krakeend en slobeend. Al met al is de Vogelplas Starrevaart nu al een van de meest vogelrijke gebieden in Zuid-Holland. Verder hebben ook de recreanten en vogelaars geen reclame nodig gehad om het gebied te ontdekken. De Kniplaan heeft zich zo langzamerhand ontwikkeld tot de vogelboulevard van Leidschendam. Iedere dag staan er telescopen opgesteld en de vogelhut zit regelmatig vol. Het aantal bezoekers van de vogelplas, vogelhut en uitkijktoren zal ruim de duizend gepasseerd zijn en de reacties zijn zonder uitzondering lovend", aldus de natuurbeschermer.

Tevens werd aan het duinwaterpad de naam van de vogelkijkhut `De Vogelknip' onthuld.

Vogels bespieden

De Vogelplas Starrevaart is een nieuw natuurgebied van 65 ha en ligt bij Leidschendam tussen de Vliet en rijksweg A-4 en wordt beheerd door de Groenservice Zuid-Holland. Zij wordt daarbij geadviseerd door de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart met daarin vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Leidschendam en natuurbeschermingsorganisaties. In het gebied kan iedereen het hele jaar door wandelen en fietsen. Wandelen kan over de kaden rond de plas en er langs fietsen kan over de Oostvlietweg, de Kniplaan en het nieuwe Duinwaterpad tussen de Kniplaan en De Star in Leidschendam. Vanuit de kijkhut, die bereikbaar is via het Duinwaterpad, kan men vogels op de plas en in het riet bestuderen, zonder dat de vogels daar zelf last van hebben. Ook worden - onder deskundige leiding - excursies in het gebied gehouden.
Uit: "Leidschendammer" - dd. 20 juni 1996