Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Informatieve natuurwandelroute rondom de Vogelplas Starrevaart

LEIDSCHENDAM - Zonder burgemeester Bloemendaal, die vanwege de bekendmaking van de 'Haagse' annexatieplannen op diezelfde middag, verstek moest laten gaan, beeft gedeputeerde Van der Sar vorige week donderdag de nieuwe natuurwandelroute rondom de vogelplas Starrevaart, bestaande uit een achttal rondom de plas geplaatste informatieborden, officieel geopend.

De route is grotendeels bekostigd door de Provincie (70 procent: regeling 'Groene Subsidies') terwijl de gemeente Leidschendam 20 procent van de kosten voor haar rekening nam waarna de beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, die het initiatief nam, voor de ontbrekende 10 procent zorgde. Op de panelen is van alles te ontdekken over de bewoners en de vegetatie van de vogelplas. Daarbij wordt telkens een ander aspect behandeld. Tevens is vlakbij de vogelkijkhut een groot paneel geplaatst met bredere informatie. De nieuwe natuurwandelroute, die op verschillende plaatsen rond de plas kan worden aangevangen, is voor iedereen vrij toegankelijk. Wie het serieus aanpakt doet er ongeveer anderhalf uur over.


Gedeputeerde van der Star onthulde het eerste informatiebord. Op de achtergrond het waardevolle veenmosgebiedje. Foto: Bouwens.

Internationaal

De doelstellingen van de beheerscommissie zijn tweeledig: eerstens de nog steeds aan belangrijkheid winnende vogelplas optimaal te laten functioneren, als kerngebied in de ecologische hoofdstructuur. Daarbij moet worden vastgesteld dat de vogelplas Starrevaart inmiddels internationale betekenis heeft voor doelsoorten als lepelaar, krakeend, kleine zwaan en slobeend. Tegelijkertijd wil men trachten er een breed publiek voor te interesseren.

Met mensen als Wim ter Keurs die ter gelegenheid van de opening op lokatie een boeiend betoog hield over een (beschermd) veenmosgebiedje van ongeveer een halve hectare groot (en daarbij aardige weetjes losliet over de bodemstructuur), en vogelwachter Sjaak Schilperoort, die ook de jaarlijkse tellingen verricht en als geen ander de gevleugelde bezoekers kent, moet dat niet al te moeilijk zijn. En het aardige is dat er het jaar rond wel wat bijzonders te zien is. Een bescheiden verrekijker (7x50 of 8x40) is daarbij al een geschikt, ofschoon vaak bijna overbodig hulpmiddel. Want hoewel veel vogels gewend zijn aan de mens, zijn ze niet 'tam'! Maar het voorjaar is natuurlijk wel het 'mooiste' jaargetij, als de natuur rondom de plas volop in bloei staat en de ganzenkuikens boven op de dijk rondscharrelen. De vogelplas is via De Star en het Duinwaterpad, of via de Oostvlietweg en de Kniplaan, fietsend vanuit Leidschendam prima te bereiken. Voorschotenaren hebben genoeg aan de Knipbrug en de Kniplaan.


Uit: Leidschendammer, 4 mei 2000