Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Stapvoets rond Vogelplas Starrevaart

Door Jan-Hendrik Bakker

De herfst is de tijd van de vogeltrek. Dat verschijnsel maakt de natuur extra interessant, niet alleen voor de wandelaar, maar ook voor de dieren. Zoals voor de grote sperwer die in de bosaanplant ten zuiden van Vogelplas Starrevaart verblijft. In de rietkragen van de plas strijken 's avonds zwermen spreeuwen neer. Onze sperwer kan dus elke avond op zijn gemak iets lekkers uitzoeken.

De Vogelplas Starrevaart ligt even ten noorden van Leidschendam. Het gebied is pas een paar jaar volop in ontwikkeling, maar dat is dan ook niet kinderachtig. 180 vogelsoorten bezoeken de plas en zijn - wat misschien nog belangrijker is - voor de liefhebber goed in het vizier te krijgen omdat er slikplaten in het water zijn, waar het krioelt van de steltlopers en andere watervogels. Zij dribbelen als het ware op een toneelpodium of een catwalk. Hoe komt u bij deze vogelplas? De route is eenvoudig. Vanuit het centrum van Leidschendam volgt u de Vliet richting Stompwijk. De weg langs het water is tamelijk smal. Verreweg de voorkeur verdient het dan ook de fiets te nemen. U blijft een aantal kilometers deze weg langs het water volgen. Op een gegeven moment mogen automobilisten niet verder (inrijverbod). Rechts is de Kniplaan. Die gaat u op. U staat nu voor de plas. Bij de uitkijktoren, enkele honderden meters verderop begint de wandeling. Parkeren kunt u hier nauwelijks, maar missehien vindt u een plaatsje. (Nog een reden om op de fiets te komen.)

hc-981028.jpg (46734 bytes)

Laten wij gelijk toegeven dat deze vogelplas niet zo idyllisch ligt als het Naardermeer of de Oostvaardersplassen. De rijksweg zorgt voor een constant gegons. Dat is hinderlijk en lastig, "want vogelaars kijken met hun oren", zegt Sjaak Schilperoort met een grote grijns, wanneer ik niet op tijd een groepje vogels herken. Dit vogelgebied is in elk geval landelijk gelegen en er is een schat aan vogelleven. Sjaak Schilperoort is lid van de vogelwerkgroep Vlietland (Het recreatiegebied Viietland ligt aan de andere zijde van de uitkijktoren. Daar gaat de wandeling niet heen!) De werkgroep heeft uitgebreid ge?ventariseerd wat er aan natuurleven in, op en rond de plas is. Ge?teresseerden kunnen alles bekijken op de website van de Vogelwerkgroep Vlietland (www.xs4all.nl/~sjaak/vwgvl). De aanleg van de vogelplas werd in 1987 begonnen. Hier moest een natuurgebied komen, dat het verlies elders zou compenseren. In 1995 werd het officieel opengesteld.

De wandeling voert geheel rond de plas. U kunt over de dijkjes lopen, vaak opgeschrikt door plotseling wegschietende rietvogels (zoals de oeverpieper). Overal zitten vele, vele slobeenden. De grauwe gans is goed vertegenwoordigd. De kleine zwaan behoort tot de trekkersgasten, evenals de vele soorten steltlopertjes op de slikken. Er is zelfs een keer een visarend gesignaleerd, een zeldzaamheid van enorme spanwijdte. Deze imposante uitheemse kolos was duidelijk op doortocht, maar toch, deze locatie was hem blijkbaar toch goed genoeg. Dat vinden ook de vele aalscholvers. Als u geluk hebt, kunt u ze op rij over het water zien jagen op vis. Een andere roofvogel is de buizerd, van de inheemse roofvogels de grootste. Veel van de vogels komen van het verderop gelegen De Horsten in dit gebied foerageren. Ook de lepelaar wordt hier veel gezien. Meestal komt die van de Wadden.

Het zou veel te ver voeren hier alles in detail te beschrijven. Daarom is het een aanbeveling kort nadat u linksom de plas bent gaan lopen, de rijksweg dus aan uw linkerhand, een bezoek te brengen aan de vogelobservatiehut. Hier kunt u ongestoord en beschut en met de hele dag gunstig licht de vele vogels bekijken. In de hut hangt ook informatiemateriaal over de vogelsoorten, geen overbodige luxe voor eenvoudige stadsmensen en dus heel welkom. Doe er uw voordeel mee of geniet zomaar van de weidsheid, de vrijheid en het hopelijk niet te onstuimige herfstweer. Als u niet te vaak blijft stilstaan - en die verleiding is natuurlijk groot - neemt de totale wandeling een kleine anderhalf uur in beslag.

Meenemen: verrekijker en, indien in uw bezit, vogelgids. Terrein is voor rolstoelers niet goed begaanbaar.


Uit: Haagsche Courant, bijlage Uit - dd. 28 oktober 1998