Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Vogelaars in Starrevaart

Kijk, daar heb je een geoorde fuut

Vogelplas De Starrevaart naast Vlietland in Leidschendam is een uniek stukje natuur in de drukke Randstad. De met grote rietkragen omringde plas, die vele vogels en vogelaars trekt, krijgt vandaag een nieuwe natuurwandelroute.

Door Astrid Barber

LEIDSCHENDAM - "Kijk, daar heb je de bruine kiekendief", roept Sjaak Schilperoort uit. De vrijwilliger van vogelwerkgroep Vlietland laat zijn koffie koud worden in het kantoor van de Groenservice Zuid-Holland aan de Oostvlietweg en stuift met zijn verrekijker naar buiten. Gerben Houtkamp, secretaris van de beheerscommissie vogelplas De Starrevaart, vliegt er achteraan. "Daar heb je er nog een. Het vrouwtje. Ze laten zich wegjagen door die kievit". Beide 'vogeljagers' zijn samen met Wim ter Keurs, ook lid van de werkgroep en mede-ontwerper van de vogelplas, naar het steunpunt gekomen om met ons een wandeling van twee uur rond de plas te maken. Helaas komt deze dag de regen met bakken uit de hemel. De nieuwe wandelroute van vier kilometer waarlangs straks acht informatieborden zijn geplaatst, is bij mooi weer beslist de moeite waard, maar wij nemen nu de auto. Op naar de vogeluitkijkpost want daar is het droog. Wie echt wat wil zien, heeft ?n of meer verrekijkers bij zich. Schilperoort bedient zich van een kleine handzame kijker en ?n op statief.


Met verrekijkers worden de vogels vanuit de uitkijkpost gevolgd.
Foto: Peter van Mulken

Lepelaar

"Kijk, daar zit een lepelaar", zegt hij. En ja, tussen vele kokmeeuwen en verschillende soorten ganzen staat een lepelaar, met een witgelige verentooi en die herkenbare snavel. 'En daar zien we de geoorde fuut. Dat is een klein zwart vogeltje met een pluimpje op zijn kop'. Van de geoorde fuut, het zeldzame broertje van de alledaagse fuut, verblijven op dit moment ongeveer twintig broedparen op de vogelplas. "In totaal komen er in Nederland ongeveer vierhonderd broedparen van deze fuut voor", vertelt Schilperoort. Hij is een echte deskundige. Voor de werkgroep maakt hij ieder jaar het broedvogelverslag. Dat houdt in: nauwkeurig vogels tellen. Een beetje liefhebber onderscheidt na bestudering van de vogelboekjes met afbeeldingen een slobeend van een mandarijneend. En kan de roep van een buizerd en sperwer goed uit elkaar houden. Maar met de ral is het een ander verhaal. Bij mooi weer op de plas kwaken de groene kikkers. Het geroep van de ral lijkt daarop. Het tellen van het aantal rallen gebeurt dan ook met een bandrecorder. In de hut zit intussen een man met een thermoskan. Hij herkent de echte 'vogelspotters' want hij brengt meteen verslag uit van de stand van zaken op de plas. "Zoveel oeverzwaluwen als er vandaag zijn, heb ik er nog nooit tegelijk gezien". Ter Keurs legt uit: "Ze komen terug van de trek om hier te foerageren. Als er nu een droge zandplaat zou zijn, zouden ze hier blijven broeden". De zandplaat in De Starrevaart valt echter pas in het najaar droog. In de plas zwemt ook vis. Dat kan niet anders als ook de visarend De Starrevaart bezoekt. Hoeveel vis er zwemt, is een mysterie.

Snoeken

"Vorig jaar is de plas getroffen door botulisme. We hebben toen vijftien snoeken geruimd. Geen lekker karwei want ze vielen van rotting uit elkaar. En heel veel baarsjes", vertelt Ter Keurs. Maar er zwemmen ook voorntjes en karpers. "Dat kun je aan de stroming van het water zien", vult Houtkamp aan. 'Wie eenmaal in de ban is van de vogelplas wil niet anders meer', zo laat een bezoeker van de website van Sjaak weten. Op deze uitgebreide site vindt men alle informatie over dit unieke natuurgebied. Compleet met mooie foto's: http://www.xs4all.nl/~sjaak/vwgvl.


Uit: Haagsche Courant, 27 april 2000