Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Beperkingen voor zandwinning in Meeslouwerpolder

DEN HAAG / LEIDSCHENDAM - Op last van de afdeling rechtspraak van de Raad van State zijn tot nader order beperkingen opgelegd aan de zandwinning in de Meeslouwerpolder bij Leidschendam.

De zandwinning mag niet in de breedte worden uitgebreid zoals het provincie-bestuur wilde. Wel mag op de bestaande lokatie dieper worden gegraven, tot een diepte van veertig meter. De uitbreiding qua oppervlakte is voorlopig taboe, omdat de provincie volgens de afdeling Rechtspraak van Raad van State nog niet heeft kunnen aantonen dat de vogelstand geen nadeel zal ondervinden van de geplande uitbreiding. De Vogelwerkgroep Vlietland is daar bang voor en had dan ook om schorsing van de vergunning gevraagd. Nu dat verzoek gedeeltelijk is toegewezen dreigt op termijn een tekort aan ophoogzand in Zuid-Holland te ontstaan. Omdat afspraken zijn gemaakt dat elke provincie in zijn eigen behoefte aan zand moet voorzien dreigen enkele grote Projecten in Zuid-Holland te moeten worden uitgesteld. Pas als de provincie kan aantonen dat de vogelstand geen gevaar loopt in de Meeslouwerpolder zal om opheffing van de nu opgelegde beperking kunnen worden gevraagd.


Uit: "Het Binnenhof" - dd. 15 november 1991