Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Provincie moet zandwinvergunning beter motiveren.

DEN HAAG / LEIDSCHENDAM - Het provincie-bestuur van Zuid-Holland moet duidelijker aantonen dat de vogelstand in de Meeslouwerpolder geen gevaar loopt als de zandwinning in dat gebied wordt uitgebreid.

Dat werd gisteren duidelijk tijdens een hoorzitting bij de Raad van State. De waarnemend voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van State, mr. E.W. de Kruijff, liet weten: 'De provincie stelt dat er geen belangen worden geschaad, maar u heeft me daarvan niet kunnen overtuigen'.

De zitting bij de Raad van State werd gehouden naar aanleiding van een verzoek om schorsing van de nieuwe zandwinvergunning, ingediend door de Vogelwerkgroep Vlietland. 'Er is al 25 hectare afgegraven en van de resterende zeven hectare dreigt nu weer eenderde te verdwijnen' aldus woordvoerder Nico Visser van de vogelwerkgroep. Hij voegde er aan toe dat de provincie tot nu toe nauwelijks werk heeft gemaakt van de belofte dat in de directe omgeving een vogelplas zal worden aangelegd. Tot nu toe is slechts een kwart voltooid.

De zandwinning in Zuid-Holland loopt overigens gevaar. Elke provincie moet in zijn eigen voorraad voorzien, ook omdat de transportkosten bij winning in andere provincies te hoog zouden worden. Door een niet voorziene groei van de vraag naar ophoogzand, dreigen er problemen. 'Enkele kleinere projecten waar zand nodig is, zijn al uitgesteld', aldus de woordvoerder van de provincie.

Staatsraad De Kruijff kreeg een positieve reactie van beide partijen toen hij voorstelde om voorlopig alleen op de bestaande lokaties in de Meeslouwerpolder zand te winnen. Door dieper te graven dan de nu toegestane 31,5 meter zou uitbreiding van de zandwinning in oppervlakte voorlopig niet nodig zijn. Volgens de vogelwerkgroep wordt er overigens nu al de hand gelicht met de maximum diepte van 31,5 meter.

Mr. De Kruijff zal waarschijnlijk beslissen dat voorlopig tot een diepte van veertig meter mag worden gegraven. In de komende tijd zou de provincie dan met rapporten moeten aan tonen dat verdere uitbreiding in de breedte niet nadelig is voor de vogelstand. Mr. De Kruijff maakt zijn beslissing nog deze week bekend.


Uit: "Het Binnenhof" - dd. 12 november 1991