Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

UitkijktorenUitkijktoren
Zuid-west hoek Vogelplas StarrevaartZuid-west hoek Vogelplas Starrevaart
ExcursieExcursie

Mossenveld

Het beheer van het gebied is gericht op de vogels. Een uitzondering vormt een klein deel van het gebied waar een zandbaan aan de oppervlakte komt. Dit is erg voedselarme grond. In onderstaande foto is die zandbaan te herkennen aan de afwijkende vegetatie: mos in plaats van gras en riet.

 


Mossenveld

Hier komen de zeldzame planten veenmos en koningsvaren voor. In 1999 is hier de rietorchis verschenen. Ook zonnedauw zou zich hier kunnen vestigen. Het riet wordt jaarlijks gemaaid.

 


Veenpluis, 30-5-1999

 


Rietorchis, 30-5-1999

 


Koningsvaren, 30-5-1999


UitkijktorenUitkijktoren
Zuid-west hoek Vogelplas StarrevaartZuid-west hoek Vogelplas Starrevaart
ExcursieExcursie