Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Patrijs - Perdix perdix

De Patrijs is van 1988 tot en met 1991 bij de Vogelplas Starrevaart waargenomen. De soort kwam tot broeden in de percelen waar bos is aangeplant, met name in het gedeelte tussen de Vogelplas en de rijksweg A4. Het terrein is met het opgroeien van het bos minder geschikt geworden als broedterrein. Na 1991 is de soort niet meer gezien, op twee waarnemingen na: 3-8-1996: 2 ex., en 2-11-2005: 6 ex. op de dijk tussen de kijkhut en de Kniplaan.

In de Meeslouwerpolder kwam de soort vooral langs de dijken tot broeden. Bij de Vogelplas Starrevaart trad dit niet op. Wellicht worden de dijken langs de Vogelplas vaker betreden, door bezoekers en schapen. Mogelijk ook heeft de jacht een rol gespeeld bij de achteruitgang van de soort. De jacht was in periode 1988-1991 vrij intensief op de percelen waar de soort juist tot broeden kwam.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97
Maximum2234----2-
Waarnemingen24103----1-
Totaal aantal47187----2-

grotere aantallen
9-8-19903 ex.
12-4-19914 ex.