Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
LinksVWG Vlietland

Laatste nieuws: 13-1-2015
Foto's van pijlstaart en kemphaan.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

31 januari - Aalscholver 15 (inclusief de half witte), Zwarte Ibis 4, Kolgans 800, Wintertaling 47, Slechtvalk 1 jagend, Scholekster 12, Kievit 100, Watersnip 1, Wulp 250, Kleine Mantelmeeuw 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 4, Kuifduiker 1, Waterral 1, IJsvogel 1.
Overvliegend: Waterpieper 12.
30 januari - Fuut 8, Aalscholver 22 (inclusief de half witte), Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Bergeend 6, Smient 3500, Wintertaling 35, Pijlstaart 3, Tafeleend 27, Kuifeend 190, Brilduiker 7, Nonnetje 1 vrouw, Waterral 1, Scholekster 14.
Meeslouwerplas: Dodaars 6, Fuut 15, Kuifduiker 1, Aalscholver 18, Grauwe Gans 19, Kuifeend 15, Havik 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2.
Overvliegend: Buizerd 1.
27 januari - Zwarte Ibis 4, Nonnetje 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 5, Kuifduiker 1.
23 januari - Fuut 2, Zwarte Ibis 4, Bergeend 46, Smient 3000, Krakeend 90, Wintertaling 170, Wilde Eend 120, Pijlstaart 10, Tafeleend 14, Brilduiker 1 man 1 vrouw, Havik 1, Scholekster 7, Kemphaan 1, Wulp 11.
Meeslouwerplas: Dodaars 1, Fuut 28, Wintertaling 72, Pijlstaart 24, Kuifeend 170, Brilduiker 2 man 4 vrouw, Grote Bonte Specht 1.
21 januari - Fuut 9, Aalscholver 22, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Kleine Zwaan 7, Grauwe Gans 150, Bergeend 7, Smient 1400, Wintertaling 64, Pijlstaart 19, Kuifeend 125, Brilduiker 4 man 3 vrouw, Havik 1 (bij kijkhut op vers geslagen Kokmeeuw), Scholekster 12, Kievit 250, Wulp 300, Kleine Mantelmeeuw 1, Pontische Meeuw 1 adult, Vink 4.
Meeslouwerplas: Grote Zilverreiger 36, Kleine Mantelmeeuw 1, Waterpieper 3.
Leidschendammerhout: Dodaars 1, Ooievaar 2, Grauwe Gans 130.
20 januari - Zwarte Ibis 4, Bergeend 7, Pijlstaart 7, Brilduiker 9, Slechtvalk 1.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.