Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
LinksVWG Vlietland

Laatste nieuws: 13-1-2015
Foto's van pijlstaart en kemphaan.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

28 februari - Zwarte Ibis 4, Knobbelzwaan 4, Bergeend 38, Nonnetje 1 vrouw, Buizerd 1, Torenvalk 1, Scholekster 120, Kluut 2, Grutto 30, Rietgors 3.
Meeslouwerplas: Dodaars 2, Grote Zilverreiger 32, Canadese Gans 20, IJsvogel 2.
Overvliegend: Aalscholver 55.
27 februari - Fuut 10, Aalscholver 14, Zwarte Ibis 4, Bergeend 24, Pijlstaart 5 man 3 vrouw, Tafeleend 43, Brilduiker 5 man 4 vrouw, Nonnetje 1 vrouw, Buizerd 2, Torenvalk 1, Slechtvalk 1, Scholekster 160, Grutto 19, Zwartkopmeeuw 1 adult (bijna volledig zomerkleed), Kleine Mantelmeeuw 5.
Meeslouwerplas: Fuut 8, Kuifduiker 1, Aalscholver 15, Buizerd 2.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2, Krakeend 20, Pijlstaart 5 man 2 vrouw, Buizerd 4, Roodborsttapuit 1 man, Zanglijster 2.
24 februari - Aalscholver 12, Zwarte Ibis 4, Pijlstaart 1 man 1 vrouw, Brilduiker 2 man 2 vrouw, Nonnetje 1 vrouw, Buizerd 1, Torenvalk 1, Scholekster 250 (waaronder Hamble Point, voor het 16e jaar!), Grutto 11, Kleine Mantelmeeuw 3, Grote Mantelmeeuw 1.
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1.
23 februari - Geoorde Fuut 1, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Bergeend 32, Wintertaling 7, Pijlstaart 4, Tafeleend 28, Brilduiker 10, Nonnetje 1 vrouw, Buizerd 1, Torenvalk 1, Scholekster 160, Grutto 9, Kleine Mantelmeeuw 9.
Meeslouwerplas: Dodaars 3, Fuut 13, Kuifduiker 1, Staartmees 5.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 6, Ooievaar 2, Buizerd 1.
22 februari - Kuifduiker 1, Geoorde Fuut 1, Zwarte Ibis 4, Smient 500, Brilduiker 10, Nonnetje 1, Buizerd 1, Scholekster 120.
21 februari - Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Bergeend 41, Smient 1600, Pijlstaart 1 man 1 vrouw, Brilduiker 4 man 4 vrouw, Nonnetje 1 vrouw, Buizerd 1, Scholekster 130 (schelpeneiland), Grutto 2, Kleine Mantelmeeuw 6, Zanglijster 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 2, Fuut 14, Aalscholver 10, Havik 1, IJsvogel 1 man.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2, Grauwe Gans 85, Nijlgans 2, Krakeend 15, Wintertaling 26, Wilde Eend 21, Pijlstaart 10 man 4 vrouw, Kuifeend 6, Buizerd 2, Graspieper 17, Zanglijster 2.
Overvliegend: Zeearend 1 ('s ochtends).

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.