Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
LinksVWG Vlietland

Laatste nieuws: 19-3-2015
Foto van zeearend.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

27 maart - Geoorde Fuut 1, Zwarte Ibis 1, Bergeend 42, Smient 1300, Pijlstaart 4 man 1 vrouw, Brilduiker 5 man 6 vrouw, Scholekster 170, Grutto 400, IJslandse Grutto 51, Zwarte Ruiter 1, Tureluur 6, Blauwborst 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 4, Zwarte Ruiter 2, Tureluur 38, IJsvogel 2.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Lepelaar 3, Pijlstaart 2 man 2 vrouw, Buizerd 1, Torenvalk 1, Grutto 14, Halsbandparkiet 1.
Overvliegend: Smient 90 NO, Watersnip 48 NO, Regenwulp 1 NO.
26 maart - Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Bruine Kiekendief 1.
25 maart - Roerdomp 1, Zwarte Ibis 4, Havik 1, Slechtvalk 1, Scholekster 155, Kluut 1, Kievit 25, Watersnip 2, Grutto 500, IJslandse Grutto 125, Rosse Grutto 1, Wulp 2, Tureluur 6, Zwartkopmeeuw 1.
23 maart - Dodaars 1, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 4, Bergeend 54, Pijlstaart 12, Zomertaling 1 man, Slobeend 95, Krooneend 1 man 1 vrouw, Brilduiker 4 man 4 vrouw, Buizerd 1, Torenvalk 1, Waterral 1, Scholekster 100, Kluut 6, Watersnip 2, Grutto 350, IJslandse Grutto 60, Tureluur 12, Kleine Mantelmeeuw 25, Grote Mantelmeeuw 1, IJsvogel 1, Fitis 1, Rietgors 5.
Meeslouwerplas: Dodaars 7, Fuut 15, Krooneend 1 man 1 vrouw, Havik 1, Waterral 2, IJsvogel 1, Zanglijster 10, Tjiftjaf 4.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2, Lepelaar 2, Buizerd 1, Halsbandparkiet 2, Tjiftjaf 2.
22 maart - Ooievaar 2, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 2, Wintertaling 92, Brilduiker 5, Waterral 1, Watersnip 1, Grutto 210, Tureluur 1, Blauwborst 1.
Meeslouwerplas: Buizerd 3, Waterral 1, IJsvogel 2.
Leidschendammerhout: Pijlstaart 4, Grutto 6, Tureluur 1, Houtduif 55, Graspieper 2.
Vlietland: Dodaars 17, Wintertaling 4, Scholekster 40.
21 maart - Ooievaar 2, Zwarte Ibis 4, Krakeend 51, Wintertaling 76, Pijlstaart 8, Slobeend 241, Brilduiker 10, Nonnetje 1 vrouw, Buizerd 1, Scholekster 80, Kluut 6, Kanoet 1, Bonte Strandloper 3, Grutto 330, Grote Mantelmeeuw 1 2kj, Koperwiek 1.
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1 (ruiend naar zomerkleed), Krooneend 2, Havik 1, Tureluur 3, IJsvogel 3.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.