Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
LinksVWG Vlietland

Laatste nieuws: 19-3-2015
Foto van zeearend.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

31 augustus - Dodaars 14, Fuut 15, Aalscholver 40, Grote Zilverreiger 4, Lepelaar 6, Knobbelzwaan 60, Grauwe Gans 450, Brandgans 12, Smient 28, Wintertaling 14, Pijlstaart 7, Zomertaling 7, Tafeleend 102, Buizerd 1, Meerkoet 660, Witgat 1, Kleine Mantelmeeuw 26, IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Grauwe Gans 45, Canadese Gans 49, Krakeend 26, Slobeend 21, Buizerd 1.
30 augustus - Grote Zilverreiger 3, Lepelaar 15, Smient 2, Pijlstaart 1, Zomertaling 7, Oeverloper 1, Paapje 1, Grauwe Klauwier 1 juveniel (noordzijde).
29 augustus - Dodaars 1, Grote Zilverreiger 3, Lepelaar 14, Smient 10, Pijlstaart 2, Zomertaling 5, Krooneend 2, Havik 1, Waterral 1, Witgat 2, Oeverloper 3, IJsvogel 1.
Vlietland: Lepelaar 14, IJsvogel 2.
28 augustus - Dodaars 3, Geoorde Fuut 1, Grote Zilverreiger 20 (meeste in de schemer richting Veenzijdse Polder), Lepelaar 9, Smient 14, Zomertaling 7, Bruine Kiekendief 1 man, Sperwer 1, Waterral 4, Watersnip 1, Grutto 1, Oeverloper 2, Visdief 1, Zwarte Stern 3, Holenduif 3, IJsvogel 1, Boerenzwaluw 50, Huiszwaluw 20, Groenling 7, Putter 5.
Meeslouwerplas: Waterral 3, IJsvogel 1.
Overvliegend: Purperreiger 1 adult NW, Bruine Kiekendief 1 juveniel ZW, Witgat 1 ZW.
25 augustus -
Overvliegend: Visarend 1 W (10:30 uur).
24 augustus - Dodaars 1, Fuut 17, Aalscholver 39, Grote Zilverreiger 5, Ooievaar 2, Lepelaar 18, Knobbelzwaan 85, Smient 23, Wintertaling 25, Pijlstaart 4, Zomertaling 16, Torenvalk 1, Oeverloper 4, Kleine Mantelmeeuw 44.
Meeslouwerplas: IJsvogel 2.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.