Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
LinksVWG Vlietland

Laatste nieuws: 29-10-2013
Foto van zwarte ibis.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

2 april - Dodaars 1, Fuut 20, Geoorde Fuut 1, Grote Zilverreiger 3, Zwarte Ibis 4, Bergeend 38, Wintertaling 40, Pijlstaart 6 man 7 vrouw, Krooneend 4, Brilduiker 3 man 2 vrouw, Scholekster 65, Kluut 36, Grutto 550, Tureluur 2, Zwartkopmeeuw 2 adult (16.45 uur, kort aanwezig), Kleine Mantelmeeuw 70, Blauwborst 2.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 3, Krakeend 18, Wintertaling 7, Buizerd 2, Fitis 2.
1 april - Canadese Gans 4, Buizerd 2, Waterral 2, Meerkoet >50, Kluut 16, Houtduif >20, Winterkoning >12, Heggenmus 4, Roodborst 1, Blauwborst 2, Zwartkop 2, Tjiftjaf 4, Fitis 1, Staartmees 4, Ekster 4, Rietgors 8.
Meeslouwerplas: Dodaars 2, Fuut 4, Aalscholver 6, Grote Bonte Specht 2.
Overvliegend: Brandgans 1.
31 maart - Dodaars 2, Kuifduiker 1, Geoorde Fuut 7, Blauwe Reiger 3, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Zomertaling 1 man 1 vrouw, Krooneend 3 man 2 vrouw, Brilduiker 4, Kluut 35, Grutto 700, Fitis 3, Rietgors 3.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Sperwer 1, Buizerd 3.
30 maart - Fuut 4, Knobbelzwaan 2, Blauwborst 4, Rietzanger 1, Rietgors 16.
28 maart - Dodaars 1, Fuut 20, Kuifduiker 1, Geoorde Fuut 3, Zwarte Ibis 4, Nijlgans 13, Bergeend 95, Wintertaling 18, Pijlstaart 9 man 8 vrouw, Brilduiker 7 man 6 vrouw, Scholekster 120, Kluut 28, Grutto 800, Tureluur 5.
Meeslouwerplas: Dodaars 3, Fuut 25, Buizerd 2, Tureluur 6, Grote Bonte Specht 2, Zwartkop 1.
27 maart - Dodaars 1, Fuut 22, Kuifduiker 1, Geoorde Fuut 3, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Bergeend 91, Wintertaling 24, Pijlstaart 14 man 12 vrouw, Brilduiker 8 man 7 vrouw, Buizerd 1, Scholekster 65, Kluut 30, Grutto 850, Tureluur 4.
Meeslouwerplas: Fuut 17, Watersnip 3, Tureluur 16.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Halsbandparkiet 1.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.