Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

VWG Vlietland

Laatste nieuws: 3-9-2015
Foto van buizerd.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

29 januari - Zwarte Ibis 3, Brilduiker 7, Scholekster 20, Kievit 30, Wulp 55, Kokmeeuw 15000, Stormmeeuw 1500, Kleine Mantelmeeuw 8, Zilvermeeuw 300, Pontische Meeuw 1 3kj, Geelpootmeeuw 1 adult, Grote Mantelmeeuw 10, Waterpieper 8.
Meeslouwerplas: Grote Zilverreiger 35, Waterral 1, Kokmeeuw 2000, Witte Kwikstaart 1.
28 januari - Aalscholver 22, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 3, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 3, Bergeend 2, Pijlstaart 5, Tafeleend 61, Brilduiker 2 man 3 vrouw, Nonnetje 2 man 2 vrouw, Blauwe Kiekendief 1 vrouwtype, Havik 1, Slechtvalk 1, Scholekster 11, Kievit 300, Kleine Mantelmeeuw 2.
Meeslouwerplas: Geoorde Fuut 1, Smient 201, IJsvogel 1.
Overvliegend: Raaf 2.
26 januari - Roerdomp 1, Zwarte Ibis 3, Nonnetje 3.
25 januari - Aalscholver 23, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 4, Zwarte Ibis 3, Grauwe Gans 300, Smient 5300, Wintertaling 15, Pijlstaart 6, Kuifeend 234, Brilduiker 3 man 6 vrouw, Nonnetje 2 man 1 vrouw, Havik 1, Kievit 400, Wulp 350, Zwarte Ruiter 1, Kleine Mantelmeeuw 2, Grote Mantelmeeuw 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2, Grauwe Gans 100, Canadese Gans 18, Wintertaling 7, Pijlstaart 4, Buizerd 1, IJsvogel 1.
Overvliegend: Kolgans 260, Halsbandparkiet 1.
23 januari - Aalscholver 14, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 2, Zwarte Ibis 3, Kleine Zwaan 21 adult 16 juveniel, Kolgans 4200, Grauwe Gans 400, Bergeend 3, Smient 5700, Wintertaling 151, Tafeleend 64 man 16 vrouw, Kuifeend 372, Brilduiker 3 man 5 vrouw, Nonnetje 2 man 2 vrouw, Havik 1, Buizerd 1, Waterral 1, Kievit 450, Wulp 900, Zwarte Ruiter 1, Pontische Meeuw 1, Grote Mantelmeeuw 2, Baardman 2.
Meeslouwerplas: Dodaars 4, Grote Zilverreiger 47, Nijlgans 6, Waterral 2, IJsvogel 1, Waterpieper 47, Cetti's Zanger 1.
Overvliegend: Ooievaar 1 N, Nijlgans 17, Sperwer 1 ZW.
22 januari - Blauwe Kiekendief 1 2kj, Zwarte Kraai 3.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.

 

Contact: info@vwgvlietland.nl