Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
LinksVWG Vlietland

Laatste nieuws: 2-8-2014
Foto van purperreiger.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

13 oktober - Aalscholver 17, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 2, Blauwe Reiger 3, Lepelaar 1, Canadese Gans 55, Zwarte Ruiter 6.
Overvliegend: Spreeuw 200 ZW.
12 oktober - Lepelaar 1, Kolgans 300, Brandgans 160, Waterral 2, Kemphaan 1, Zwarte Ruiter 5, Baardman 10, Ekster 14.
Leidschendammerhout: Bladkoning 1.
Overvliegend: Havik 1 1kj.
11 oktober - Dodaars 3, Fuut 18, Geoorde Fuut 1, Aalscholver 28, Grote Zilverreiger 4, Lepelaar 1 juveniel, Kolgans 58, Grauwe Gans 650, Bergeend 15, Smient 800, Pijlstaart 33, Goudplevier 9, Watersnip 4, Wulp 3, Zwarte Ruiter 7.
9 oktober - Dodaars 8, Fuut 12, Geoorde Fuut 1, Roerdomp 1 (westzijde), Grote Zilverreiger 2, Blauwe Reiger 6, Lepelaar 1 juveniel, Knobbelzwaan 5, Kolgans 16, Grauwe Gans 120, Canadese Gans 10, Bergeend 12, Pijlstaart 31, Goudplevier 200, Zilverplevier 2, Zwarte Ruiter 9.
Meeslouwerplas: Fuut 14, Buizerd 4, Meerkoet 190, IJsvogel 3, Grote Bonte Specht 1.
Overvliegend: Sperwer 1, Buizerd 5, Slechtvalk 1.
8 oktober - Grauwe Gans 150, Canadese Gans 4, Roodhalsgans 1, Smient 2, Slobeend 3, Kuifeend 3, Havik 1, Roodwangschildpad 1.
6 oktober - Dodaars 5, Fuut 17, Geoorde Fuut 1, Blauwe Reiger 6, Lepelaar 2, Grauwe Gans 130, Canadese Gans 6, Nijlgans 4, Bergeend 14, Smient 550, Pijlstaart 38, Tafeleend 87, Watersnip 120, Zwarte Ruiter 8.
Leidschendammerhout: Bergeend 2, Krakeend 47, Wintertaling 3, Wilde Eend 35, Slobeend 28, Torenvalk 1, Graspieper 15.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.