Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
LinksVWG Vlietland

Laatste nieuws: 19-3-2015
Foto van zeearend.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

22 mei - Fuut 13, Knobbelzwaan 80, Bergeend 26, Smient 1 man, Buizerd 1, Scholekster 29, Kluut 4 (3 nesten op schelpeneiland), Kleine Plevier 2, Grutto 3, Tureluur 3, Oeverloper 3, Kleine Mantelmeeuw 15, Visdief 58, Gierzwaluw 10.
Meeslouwerplas: Oranjetipje 1 man.
Overvliegend: Rode Wouw 1 NO (16.00 uur), Buizerd 1.


Rode Wouw, 22-5-2015 (Foto © Rachel van der Zwaan)

21 mei - Ooievaar 1, Bergeend 8, Kluut 7, Kleine Plevier 1.
Vlietland: Ooievaar 1, Zanglijster 3, Braamsluiper 1, Tuinfluiter 4.
20 mei - Lepelaar 1, Knobbelzwaan 66, Smient 1, Kluut 4, Kleine Plevier 1, Zilverplevier 1, Grutto 4, Tureluur 10, Oeverloper 1, Kokmeeuw 1, Visdief 1, Gierzwaluw 250, Oeverzwaluw 25, Blauwborst 1, Snor 1, Bosrietzanger 1.
Meeslouwerplas: Koekoek 1.
17 mei - Knobbelzwaan 63, Bergeend 19, Smient 1, Scholekster 17, Kluut 3, Kleine Plevier 3, Goudplevier 1, Zilverplevier 1, Grutto 3, Tureluur 3, Oeverloper 1, Grote Mantelmeeuw 1, Visdief 60.
Meeslouwerplas: Koekoek 1, Grote Bonte Specht 1, Tuinfluiter 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Buizerd 1.
15 mei - Fuut 14, Knobbelzwaan 58, Bergeend 14, Smient 1 man, Krooneend 1 man 1 vrouw, Scholekster 12, Kluut 1, Zilverplevier 1, Grutto 3, Tureluur 5, Oeverloper 3, Visdief 60.
Meeslouwerplas: Knobbelzwaan 10, Koekoek 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Buizerd 1, Halsbandparkiet 2, Gierzwaluw 2, Bosrietzanger 1.
14 mei - Grasmus 1.
Meeslouwerplas: Bruine Kiekendief 1, Torenvalk 1, Oeverloper 1, Turkse Tortel 1, Koekoek 2, Witte Kwikstaart 1, Nachtegaal 3, Zanglijster 2, Rietzanger 7, Kleine Karekiet 21, Grasmus 3, Tuinfluiter 4, Zwartkop 16, Tjiftjaf 16, Fitis 14, Staartmees 3, Vink 2, Groenling 4, Putter 2, Rietgors 4.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.