Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
LinksVWG Vlietland

Laatste nieuws: 2-8-2014
Foto van purperreiger.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

29 september - Dodaars 7, Fuut 10, Geoorde Fuut 1, Aalscholver 37, Grote Zilverreiger 3, Lepelaar 11, Knobbelzwaan 3, Kolgans 3, Grauwe Gans 350, Bergeend 11, Pijlstaart 14, Tafeleend 82, Buizerd 2, Watersnip 41, Zwarte Ruiter 5.
Meeslouwerplas: IJsvogel 2.
Leidschendammerhout: Ooievaar 3, Smient 4, Krakeend 20, Wintertaling 1, Wilde Eend 23, Slobeend 25, Buizerd 4, Tapuit 1.
28 september - Dodaars 3, Fuut 9, Geoorde Fuut 1, Grote Zilverreiger 3, Lepelaar 20, Grauwe Gans 450, Bergeend 8, Smient 1000, Pijlstaart 40, Buizerd 1, Goudplevier 550, Kievit 700, Kemphaan 6, Watersnip 18, Wulp 10, Zwarte Ruiter 8, Oranje Luzernevlinder 1.
Meeslouwerplas: IJsvogel 2, Grote Bonte Specht 1.
27 september - Dodaars 4, Fuut 10, Geoorde Fuut 1, Aalscholver 52, Grote Zilverreiger 4, Lepelaar 23, Grauwe Gans 350, Brandgans 58, Bergeend 10, Bruine Kiekendief 1, Goudplevier 550, Kievit 600, Kemphaan 1, Watersnip 40, Wulp 5, Zwarte Ruiter 8, Tureluur 1, Roodborsttapuit 3, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: IJsvogel 3.
Leidschendammerhout: Torenvalk 1, Paapje 1.
Vlietland: Waterral 1, Koekoek 1 1kj.
Overvliegend: Brandgans 80, Havik 1, Gele Kwikstaart 3, Witte Kwikstaart 2.
25 september - Dodaars 3, Fuut 9, Geoorde Fuut 1, Aalscholver 36, Grote Zilverreiger 3, Lepelaar 21, Knobbelzwaan 5, Bergeend 8, Tafeleend 84, Visarend 1 (af en toe overvliegend), Waterral 1, Goudplevier 250, Kievit 550, Watersnip 5, Grutto 1, Zwarte Ruiter 7.
Meeslouwerplas: Waterral 1, IJsvogel 2.
Leidschendammerhout: Bergeend 5, Buizerd 2, Torenvalk 1, Grote Bonte Specht 1.
Overvliegend: Bruine Kiekendief 1 vrouw, Torenvalk 1, Grote Gele Kwikstaart 2 ZW.
24 september - Dodaars 4, Fuut 10, Aalscholver 32, Grote Zilverreiger 1, Knobbelzwaan 2, Bergeend 8, Smient 650, Wintertaling 110, Pijlstaart 32, Waterhoen 7, Meerkoet 330, Kemphaan 1, Watersnip 7, Zwarte Ruiter 4.
Meeslouwerplas: Dodaars 1, Knobbelzwaan 10, Meerkoet 270.
Leidschendammerhout: Ooievaar 5, Krakeend 31, Wintertaling 2, Slobeend 15.
22 september - Dodaars 4, Fuut 10, Geoorde Fuut 1, Roerdomp 1 (NW hoek), Grote Zilverreiger 2, Zwarte Ibis 1, Lepelaar 10, Grauwe Gans 350, Smient 450, Pijlstaart 12, Slobeend 430, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Waterral 1, Kluut 2, Watersnip 8, Zwarte Ruiter 4, Kleine Mantelmeeuw 19, Boerenzwaluw 3, Huiszwaluw 4, Groenling 10, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: Buizerd 2, Torenvalk 2, Waterral 1, IJsvogel 2.
Leidschendammerhout: Bergeend 7, Krakeend 12, Wintertaling 2, Wilde Eend 15, Buizerd 3, Torenvalk 1, Roodborsttapuit 1.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.