Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
LinksVWG Vlietland

Laatste nieuws: 2-8-2014
Foto van purperreiger.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

1 september - Dodaars 2, Fuut 12, Aalscholver 72, Grote Zilverreiger 5, Lepelaar 27, Knobbelzwaan 44, Grauwe Gans 450, Brandgans 25, Smient 32, Wintertaling 39, Pijlstaart 9, Tafeleend 56, Buizerd 1, Torenvalk 1, Kluut 1, Goudplevier 350, Kievit 600, Kemphaan 3, Regenwulp 3, Wulp 250, Zwarte Ruiter 5, Witgat 1, Oeverloper 2, Holenduif 1, IJsvogel 1, Zwarte Zwaan 1.
Leidschendammerhout: Canadese Gans 22, Buizerd 1, Paapje 4.
Overvliegend: Buizerd 5.
31 augustus - Dodaars 2, Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 22, Pijlstaart 5, Zomertaling 6, Kemphaan 2, Zwarte Ruiter 5, Paapje 3, Kleine Karekiet 2.
30 augustus - Grote Zilverreiger 2, Zwarte Ibis 1, Lepelaar 12, Canadese Gans 1, Wulp 1, Zwarte Ruiter 2, Geelpootmeeuw 1, Visdief 10, Zwarte Zwaan 1.
29 augustus - Dodaars 4, Fuut 13, Aalscholver 55, Kleine Zilverreiger 1, Grote Zilverreiger 2, Zwarte Ibis 1 (eerste sinds 3 juni), Lepelaar 29, Knobbelzwaan 51, Bergeend 10, Smient 20, Wintertaling 16, Pijlstaart 4, Zomertaling 4, Slobeend 130, Tafeleend 53, Kemphaan 1, Regenwulp 1, Wulp 10, Zwarte Ruiter 5, Groenpootruiter 3, Oeverloper 5, Kleine Mantelmeeuw 10, Zilvermeeuw 15, Geelpootmeeuw 1 adult, Visdief 1, IJsvogel 1, Paapje 1, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: Bruine Kiekendief 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Grauwe Gans 140, Canadese Gans 14, Tapuit 1.
Vlietland: IJsvogel 1.
28 augustus - Fuut 13, Aalscholver 60, Grote Zilverreiger 3, Ooievaar 2, Lepelaar 17, Knobbelzwaan 56, Brandgans 42, Bergeend 6, Smient 7, Wintertaling 8, Pijlstaart 6, Zomertaling 5, Tafeleend 35, Sperwer 1, Buizerd 3, Scholekster 5, Kemphaan 2, Grutto 1, Wulp 204, Zwarte Ruiter 9, Tureluur 1, Oeverloper 7, Grauwe Franjepoot 1 juveniel, IJsvogel 2, Huiszwaluw 6, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Grauwe Gans 190, Tapuit 2.
Overvliegend: Havik 1.
27 augustus - Dodaars 2, Grote Zilverreiger 2, Lepelaar 12, Knobbelzwaan 47, Brandgans 21, Pijlstaart 3, Zomertaling 5, Zwarte Ruiter 5, Witgat 1, Oeverloper 3, Grauwe Franjepoot 1 juveniel, Visdief 1, IJsvogel 1, Kleine Karekiet 2, Rietgors 1, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: Grauwe Vliegenvanger 1, Bonte Vliegenvanger 1.


Grauwe Franjepoot, 27-8-2014 (Foto © Casper Groenewegen)

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.