Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

VWG Vlietland

Laatste nieuws: 11-2-2016
Foto's van ijsduiker en hermelijn.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

20 april - Roodhalsfuut 1, Ooievaar 2, Smient 3, Pijlstaart 1 man, Bokje 1 (NW-hoek), Zwarte Ruiter 2, Tureluur 3, Dwergmeeuw 2 adult 1 2kj, Visdief 340, Oeverzwaluw 50, Boerenzwaluw 20, Witte Kwikstaart 1, Sprinkhaanzanger 2, Staartmees 2.
Meeslouwerplas: Bruine Kiekendief 2 vrouw, Sprinkhaanzanger 1, Snor 1.
Spekpolder: Krooneend 3 man 1 vrouw.
Overvliegend: Kleine Plevier 1, Regenwulp 28 NO, Gierzwaluw 1 NO.
19 april -
Rietpolder: IJsduiker 1.
Overvliegend: Gierzwaluw 10.
18 april - Roodhalsfuut 1, Ooievaar 1, Brandgans 1, Bergeend 4, Smient 13, Wintertaling 15, Pijlstaart 1 man, Krooneend 4 man 2 vrouw, Scholekster 41, Kluut 3, Kleine Plevier 1, Grutto 31, Tureluur 1, Zwartkopmeeuw 2, Dwergmeeuw 7, Kleine Mantelmeeuw 34, Visdief 250, Boerenzwaluw 50, Huiszwaluw 15, Sprinkhaanzanger 2, Rietzanger 15, Grasmus 1.
Rietpolder: Grote Bonte Specht 1, Nachtegaal 1.
Spekpolder: IJsduiker 1.
Overvliegend: Ooievaar 2.
17 april - Roodhalsfuut 1, Wintertaling 17, Krooneend 2 man, Bruine Kiekendief 1 man, Grutto 31, IJslandse Grutto 25, Zwartkopmeeuw 2, Dwergmeeuw 2, Oeverzwaluw 10, Boerenzwaluw 65, Huiszwaluw 15, Gele Kwikstaart 1, Sprinkhaanzanger 1, Snor 1, Grasmus 1, Zwartkop 2, Boomkruiper 1.
Meeslouwerplas: Sperwer 1 man, Waterral 1, Nachtegaal 2, Zwartkop 8, Bonte Vliegenvanger 1 vrouw, Boomkruiper 2.
Rietpolder: IJsduiker 1, Krooneend 2 man 3 vrouw.
14 april - Fuut 14, Roodhalsfuut 1, Geoorde Fuut 2, Ooievaar 2, Grauwe Gans 2 + 15 pullen, Bergeend 6, Smient 8, Wintertaling 5, Pijlstaart 1 man, Krooneend 3, Brilduiker 1 vrouw, Scholekster 42, Grutto 29, Dwergmeeuw 2 adult, Kleine Mantelmeeuw 30, Visdief 32, Zwarte Stern 1, IJsvogel 1.
Spekpolder: IJsduiker 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2, Halsbandparkiet 1.
13 april - Roodhalsfuut 1, Kolgans 1, Pijlstaart 1 man, Zomertaling 1 man 1 vrouw, Krooneend 1 man, Brilduiker 1 man 3 vrouw, Visdief 5, Rietzanger 1, Roodwangschildpad 1.
Rietpolder: Nachtegaal 1.
Spekpolder: IJsduiker 1, Nachtegaal 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 3, Blauwborst 1, Rietzanger 1, Rietgors 1.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.

 

Contact: info@vwgvlietland.nl