Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

VWG Vlietland

Laatste nieuws: 11-2-2016
Foto's van ijsduiker en hermelijn.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

9 juni - Fuut 13, Ooievaar 2 + 2 jongen, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 107, Bergeend 14 + 4 pullen, Smient 1 vrouw, Kuifeend 1 vrouw + 6 pullen, Buizerd 1, Scholekster 2, Kluut 8, Zwarte Ruiter 1 (zomerkleed), Tureluur 2, Kleine Mantelmeeuw 30, Visdief 50 + 2 pullen, Gierzwaluw 100, Oeverzwaluw 20, Boerenzwaluw 50, Huiszwaluw 60, Bosrietzanger 2, Zwarte Zwaan 2.
Meeslouwerplas: Knobbelzwaan 32, Buizerd 2, Koekoek 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2 + 1 jongen, Bergeend 4, Buizerd 1, Holenduif 4, Halsbandparkiet 3, Koekoek 1, Zanglijster 3, Bosrietzanger 2, Rietgors 2.
Vlietland: Bosrietzanger 5.
Overvliegend: Brandgans 2.
8 juni - Grote Zilverreiger 1, Knobbelzwaan 110, Smient 1, Grutto 2.
6 juni - Fuut 14, Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 1 + 2 jongen, Knobbelzwaan 107, Nijlgans 11, Bergeend 13, Smient 2, Tafeleend 23 + 1 pul, Scholekster 7, Kluut 5, Tureluur 2, Kleine Mantelmeeuw 52, Visdief 55, Bosrietzanger 1, Grasmus 1, Zwarte Zwaan 2.
Meeslouwerplas: Koekoek 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1 + 1 jong, Buizerd 1, Bosrietzanger 2, Rietgors 2.
5 juni - Smient 2, Pijlstaart 1 man, Krooneend 1 man, Kluut 5, Visdief 28, Zwarte Zwaan 2.
4 juni - Fuut 13, Ooievaar 1 + 2 jongen, Knobbelzwaan 116, Bergeend 12, Smient 3, Pijlstaart 1 man, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Scholekster 4, Kluut 9, Grutto 3, Tureluur 1, Kleine Mantelmeeuw 31, Visdief 56, Koekoek 1, Huiszwaluw 10, Witte Kwikstaart 1, Blauwborst 1, Rietzanger 5, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: Knobbelzwaan 55, Koekoek 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2 + 1 jongen, Koekoek 1, Bosrietzanger 3, Rietgors 3.
3 juni - Smient 2, Kluut 4, Tureluur 3, Koekoek 2, Boerenzwaluw 10, Huiszwaluw 10, Zwarte Zwaan 2.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.

 

Contact: info@vwgvlietland.nl