Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
LinksVWG Vlietland

Laatste nieuws: 2-8-2014
Foto van purperreiger.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

15 december - Aalscholver 12, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Kleine Zwaan 11, Tafeleend 35, Brilduiker 3 man 5 vrouw, Watersnip 3, Wulp 350, Geelpootmeeuw 1 adult, Grote Mantelmeeuw 1, Vink 7.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1.
13 december - Grote Zilverreiger 3, Zwarte Ibis 4, Kleine Zwaan 11, Bergeend 22, Smient 4500, Wintertaling 20, Brilduiker 4, Watersnip 5, Wulp 180, Vink 4.
8 december - Aalscholver 17, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Kleine Zwaan 9, Brilduiker 4, Havik 1 adult (rustend op een buis), Vink 15.
Meeslouwerplas: IJsvogel 2.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Buizerd 1, Torenvalk 1.
5 december - Fuut 8, Aalscholver 29, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Kolgans 300, Bergeend 17, Pijlstaart 22, Brilduiker 5, Watersnip 1, Wulp 50, Vink 7.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 1, Kolgans 70, Grauwe Gans 90, Canadese Gans 22, Krakeend 36, Wintertaling 27, Buizerd 3, Torenvalk 1.
4 december - Kleine Zilverreiger 4, Zwarte Ibis 4, Kleine Zwaan 6.
3 december - Aalscholver 18, Kleine Zilverreiger 2, Grote Zilverreiger 7, Zwarte Ibis 4 (tot 9:00 en vanaf 16.55 uur), Kleine Zwaan 5, Kolgans 200, Grauwe Gans 600, Canadese Gans 23, Bergeend 18, Pijlstaart 31, Slobeend 178, Brilduiker 5, Bruine Kiekendief 1 adult vrouw, Wulp 450, Spreeuw 200.
Vlietland: Waterral 1, Waterpieper 11.
Overvliegend: Kolgans 200 ZW.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.