Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
LinksVWG Vlietland

Laatste nieuws: 19-3-2015
Foto van zeearend.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

23 juli - Blauwe Reiger 2, Ooievaar 2 + 2 juveniel, Lepelaar 29, Knobbelzwaan 67, Canadese Gans 27, Kleine Canadese Gans 6, Brandgans 39, Bergeend 48, Wintertaling 3, Scholekster 133, Kemphaan 3, Grutto 4, Wulp 235, Zwarte Ruiter 2, Oeverloper 4, Kokmeeuw 1200, Stormmeeuw 10, Kleine Mantelmeeuw 40, Visdief 27, Boerenzwaluw 11.
Meeslouwerplas: Witgat 3, Oeverloper 1.
Overvliegend: Blauwe Reiger 2 ZW, Regenwulp 1 ZW, Groenpootruiter 1 ZW, Witgat 1 ZW, Holenduif 1, Gierzwaluw 1, Oeverzwaluw 4, Huiszwaluw 1.
21 juli - Aalscholver 39, Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 32, Knobbelzwaan 92, Grauwe Gans 850, Smient 3, Wintertaling 3, Zomertaling 1, Scholekster 21, Kemphaan 3, Grutto 10, Regenwulp 1, Wulp 1, Zwarte Ruiter 2, Oeverloper 1, Visdief 25.
18 juli - Dodaars 3, Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 4, Lepelaar 16, Knobbelzwaan 85, Grauwe Gans 1130, Brandgans 15, Nijlgans 98, Smient 2 man, Zomertaling 1, Bruine Kiekendief 1, Sperwer 1 man, Torenvalk 1, Waterral 1, Kluut 1, Kleine Plevier 1, Zwarte Ruiter 2, Oeverloper 1, Holenduif 1, Houtduif 2, Gierzwaluw 30, Oeverzwaluw 7, Boerenzwaluw 11, Huiszwaluw 40, Fitis 1, Baardman 1 (Kniplaan), Boomkruiper 1, Groenling 24, Rietgors 3.
Overvliegend: Blauwe Reiger 2, Buizerd 1 Z, Kokmeeuw 35 ZW, Witte Kwikstaart 4 NW, Putter 1.
17 juli - Geoorde Fuut 1, Aalscholver 39, Grote Zilverreiger 2, Lepelaar 43, Knobbelzwaan 87, Grauwe Gans 380, Wintertaling 6, Bruine Kiekendief 1 man jagend, Scholekster 2, Kluut 2, Kemphaan 1, Grutto 8, Zwarte Ruiter 2, Oeverloper 1, Kleine Mantelmeeuw 26, Grote Mantelmeeuw 1, Visdief 55, Holenduif 2.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1.
14 juli - Aalscholver 8, Lepelaar 39, Knobbelzwaan 82, Brandgans 1, Nijlgans 35, Smient 1 man, Zomertaling 2, Scholekster 295, Grutto 25, Wulp 260, Zwarte Ruiter 2, Witgat 1, Gierzwaluw 30, Boerenzwaluw 8, Putter 1.
Overvliegend: Grote Zilverreiger 1 NW, Bruine Kiekendief 1 man, Torenvalk 1, Regenwulp 7 ZW, Witgat 1 ZW.
13 juli - Dodaars 1, Fuut 15, Aalscholver 18, Grote Zilverreiger 1, Blauwe Reiger 6, Lepelaar 19, Knobbelzwaan 86, Grauwe Gans 140, Wintertaling 4, Zomertaling 2, Tafeleend 22, Torenvalk 1, Waterhoen 3, Grutto 8, Zwarte Ruiter 2, Oeverloper 1, Visdief 70, Holenduif 1, Gierzwaluw 60, Oeverzwaluw 20, Huiszwaluw 80, Putter 3.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Grauwe Gans 55, Buizerd 2, Huiszwaluw 25, Witte Kwikstaart 2, Rietgors 2.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.