Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
LinksVWG Vlietland

Laatste nieuws: 3-9-2015
Foto van buizerd.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

22 november - Fuut 18, Aalscholver 9, Roerdomp 1, Zwarte Ibis 1, Kleine Zwaan 6 adult 5 juveniel, Grauwe Gans 400, Brilduiker 2, Havik 1, Torenvalk 1, Waterral 1, Wulp 35, Zwarte Ruiter 1, Kleine Mantelmeeuw 1, Baardman 6, Spreeuw 11000, Keep 1.
Meeslouwerplas: Grote Zilverreiger 31 (slaapplaats), Waterral 2, Waterpieper 15, Cetti's Zanger 1.
Overvliegend: Kolgans 200, Veldleeuwerik 18 NO, Kramsvogel 95 NO, Koperwiek 91 NO, Spreeuw 1200 NO, Vink 10.
20 november - Grote Zilverreiger 5, Zwarte Ibis 1 (vanaf 16.30 uur), Kleine Zwaan 5 adult 3 juveniel, Bergeend 7, Smient 2300, Brilduiker 1 man 1 vrouw 1 juveniel, Buizerd 2, Watersnip 1, Wulp 18, Zwarte Ruiter 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 1, Kleine Zwaan 6, Wintertaling 13, Buizerd 2.
Overvliegend: Ooievaar 1, Wulp 60, Spreeuw 2000.
16 november - Dodaars 2, Fuut 20, Aalscholver 7, Grote Zilverreiger 2, Knobbelzwaan 4, Kleine Zwaan 8 adult 11 juveniel, Grauwe Gans 150, Pijlstaart 18, Tafeleend 68, Brilduiker 2, Kievit 140, Watersnip 2, Zwarte Ruiter 2, Kleine Mantelmeeuw 7.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Grauwe Gans 240, Krakeend 15, Wintertaling 29, Wilde Eend 20, Pijlstaart 7, Buizerd 2, Torenvalk 1.
13 november - Dodaars 4, Grote Zilverreiger 1, Kleine Zwaan 14, Brandgans 1, Pijlstaart 4, Topper 1 vrouw, Brilduiker 1, Waterral 2, Zwarte Ruiter 2, IJsvogel 1.
12 november - Dodaars 3, Fuut 18, Aalscholver 20, Grote Zilverreiger 3, Zwarte Ibis 2, Kleine Zwaan 3 adult 5 juveniel, Bergeend 7, Pijlstaart 22, Kuifeend 197, Brilduiker 1, Sperwer 1, Buizerd 1, Torenvalk 1, Kievit 140, Watersnip 9, Zwarte Ruiter 2, Geelpootmeeuw 1 adult.
Vlietland: IJsvogel 1, Staartmees 8.
11 november - Grote Zilverreiger 2, Kleine Zwaan 8, Bergeend 10, Smient 500, Pijlstaart 4, Slobeend 300, Tafeleend 25, Havik 1, Sperwer 1, Kievit 60, Watersnip 2.
Overvliegend: Toendrarietgans 8 Z.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.