Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
LinksVWG Vlietland

Laatste nieuws: 17-7-2014
Foto van pontische meeuw.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

21 juli - Grote Zilverreiger 3, Lepelaar 19, Kuifeend 190 + 21 pullen, Bruine Kiekendief 1 man, Meerkoet 120, Kleine Plevier 8, Bonte Strandloper 3, Kemphaan 4, Zwarte Ruiter 5, Tureluur 9, Groenpootruiter 1, Witgat 10, Bosruiter 1, Oeverloper 11, IJsvogel 1 (ZO hoek), Zwarte Zwaan 1.
Leidschendammerhout: Buizerd 3, Huiszwaluw 15, Hermelijn 1.
20 juli - Grote Zilverreiger 3, Lepelaar 15, Knobbelzwaan 33, Kleine Plevier 8, Bontbekplevier 3, Temmincks Strandloper 1, Kemphaan 2, Zwarte Ruiter 4, Tureluur 9, Groenpootruiter 1, Witgat 7, Oeverloper 15, Zwarte Zwaan 1.
19 juli - Geoorde Fuut 1 juveniel, Aalscholver 45, Grote Zilverreiger 3, Blauwe Reiger 7, Ooievaar 2, Grauwe Gans 2200, Canadese Gans 13, Brandgans 1, Nijlgans 153, Zomertaling 5, Kleine Plevier 15, Bontbekplevier 5, Kanoet 1 adult zomerkleed, Temmincks Strandloper 4, Kemphaan 5, Grutto 70, Regenwulp 1, Zwarte Ruiter 5, Groenpootruiter 1, Witgat 6, Gierzwaluw 10, Witte Kwikstaart 2, Blauwborst 3, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: Grote Bonte Specht 1, Tjiftjaf 1, Fitis 1.
Overvliegend: Halsbandparkiet 2, Vink 1.
18 juli - Aalscholver 68, Grote Zilverreiger 4, Lepelaar 39, Knobbelzwaan 33, Grauwe Gans 1050, Bruine Kiekendief 1 man 1 vrouw, Waterral 1 juveniel, Kluut 32 + 10 pullen, Kleine Plevier 2, Goudplevier 5, Kemphaan 9, Grutto 35, Wulp 80, Tureluur 6, Groenpootruiter 1, Witgat 3, Oeverloper 1, Visdief 90 + 8 pullen, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: IJsvogel 2.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Hermelijn 1.
17 juli - Blauwe Reiger 3, Lepelaar 37, Brandgans 6, Zomertaling 1, Bruine Kiekendief 1, Waterral 1 juveniel, Scholekster 400, Kleine Plevier 20, Kemphaan 7, Grutto 85, Wulp 550, Zwarte Ruiter 5, Groenpootruiter 1, Witgat 12, Oeverloper 10, Kleine Mantelmeeuw 140, Boerenzwaluw 900, Zwarte Zwaan 1.
Vlietland: Knobbelzwaan 12, Meerkoet 200.
Overvliegend: Blauwe Reiger 4 ZW.
16 juli - Aalscholver 65, Kleine Zilverreiger 1, Grote Zilverreiger 2, Blauwe Reiger 8, Lepelaar 40, Knobbelzwaan 18, Grauwe Gans 1200, Bergeend 5, Smient 1, Slobeend 4, Tafeleend 5, Kuifeend 40, Bruine Kiekendief 1, Waterhoen 3, Meerkoet 9, Scholekster 20, Kluut 25, Kleine Plevier 5, Bontbekplevier 1, Goudplevier 2, Temmincks Strandloper 1, Bonte Strandloper 1, Kemphaan 6, Grutto 45, Regenwulp 1, Wulp 80, Zwarte Ruiter 6, Tureluur 8, Groenpootruiter 2, Witgat 6, Oeverloper 3, Zwartkopmeeuw 1 adult, Blauwborst 1, Rietzanger 5, Groenling 3, Zwarte Zwaan 1.
Overvliegend: Ooievaar 2.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.