Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
LinksVWG Vlietland

Laatste nieuws: 2-8-2014
Foto van purperreiger.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

22 november - Grote Zilverreiger 2, Lepelaar 1 1kj, Kolgans 680, Grauwe Gans 150, Canadese Gans 13, Nijlgans 6 (1 geringd), Krakeend 212, Pijlstaart 38, Slobeend 220, Nonnetje 1, Havik 3 (1kj man, 1kj vrouw, adult man), Sperwer 1, Buizerd 1, Torenvalk 1, Waterral 3, Watersnip 1, Wulp 370, IJsvogel 1, Waterpieper 5.
Overvliegend: Ooievaar 1, Houtduif 1, Graspieper 1, Merel 10, Kramsvogel 6, Zanglijster 2, Koperwiek 37, Kauw 180, Spreeuw 200, Rietgors 2.
21 november - Aalscholver 26, Grote Zilverreiger 2, Kleine Zwaan 9, Bergeend 27, Smient 2000, Wintertaling 4, Pijlstaart 41, Brilduiker 4, Rode Wouw 1, Scholekster 1, Kluut 1, Wulp 105, Zwarte Ruiter 2.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Krakeend 29, Wintertaling 18, Slobeend 8, Buizerd 1, Torenvalk 1, Roodborsttapuit 1.
Vlietland: IJsvogel 1.
19 november - Fuut 10, Aalscholver 10, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 2, Kleine Zwaan 5 adult 1 juveniel, Bergeend 31, Smient 1300, Pijlstaart 30, Brilduiker 4, Sperwer 1, Waterral 1 (schelpeneiland), Watersnip 4, Wulp 60.
17 november - Dodaars 1, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 1, Kleine Zwaan 5 adult 1 juveniel, Bergeend 32, Tafeleend 29, Brilduiker 5, Havik 1 adult, Buizerd 1, Waterral 1 (schelpeneiland), Scholekster 1, Watersnip 4, Wulp 250, Zwarte Ruiter 3.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 1, Bergeend 1, Krakeend 34, Wintertaling 18, Wilde Eend 37, Buizerd 1, Smelleken 1 (jagend), Roodborsttapuit 2.
Overvliegend: Kolgans 70.
16 november - Grote Zilverreiger 3, Kleine Zwaan 5 (1 geringd), Toendrarietgans 2, Kolgans 1000, Nijlgans 7 (1 geringd), Brilduiker 3, Zwarte Ruiter 3.
Meeslouwerplas: Waterral 1.
15 november - Roerdomp 1, Kleine Zwaan 4, Sperwer 2.
Meeslouwerplas: IJsvogel 2.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.